Onderzoek naar gevolgen kabinetsplannen voor kleine scholen in Overijssel

20 juni 2013

De situatie rondom kleine scholen is in de politiek al enige maanden onderwerp van gesprek. Dit zorgt landelijk gezien voor de nodige onrust in kleine kernen. Het ophogen van de norm voor het minimum aantal leerlingen van 23 naar 100, waar begin dit jaar nog sprake van was, is inmiddels van de baan. In plaats hiervan heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs onlangs het voornemen geuit om de kleine scholentoeslag te laten vervallen ten gunste van een premie op samenwerking. In de beoogde nieuwe opzet worden kleine basisscholen via een premie financieel gestimuleerd om samen te werken. 


Naar aanleiding van een vraag vanuit de Overijsselse fracties van het CDA en de Christen Unie gaat Stimuland onderzoeken wat het effect is van het loslaten van de kleine scholentoeslag voor scholen en wat dit betekent voor de leefbaarheid in de kernen van Overijssel. Dit sluit goed aan bij de kennis, ervaring en contacten die Stimuland op het platteland heeft. “Op dit moment zijn wij bezig met het schrijven van het plan van aanpak voor het onderzoek. Hierbij houden we er rekening mee dat de resultaten op tijd voor de Provinciale Staten beschikbaar moeten zijn, opdat ze tijdig vervolgacties kunnen bepalen richting Overijsselse gemeenten en/of de Tweede Kamer”, aldus directeur Bart Jaspers Faijer.


« Bekijk alle nieuwsberichten