Onderzoek naar de ruimtelijke gevolgen van het afschaffen van het melkquotum in Twente

17 maart 2014

Lotte Ensink is vierdejaarsstudent Ruimtelijke ordening & Planologie bij Saxion in Deventer. Wij leerden haar kennen tijdens een door ons verzorgd gastcollege over gebiedsontwikkeling. Als afstudeeropdracht onderzoekt Lotte samen met het Oversticht in Zwolle de ruimtelijke gevolgen van het afschaffen van het melkquotum in Twente. Hiervoor heeft zij een online enquête opgesteld. Bent u melkveehouder in Twente, dan nodigen wij u uit deze vragenlijst op internet in te vullen. Dit duurt maximaal 5 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of u te zijner tijd het eindrapport wilt ontvangen. U kunt de vragenlijst via deze link benaderen. Namens Lotte alvast bedankt voor uw medewerking!


« Bekijk alle nieuwsberichten