Nog drie bijeenkomsten van de Academie voor Maatschappelijk Vastgoed: meld u nu aan!

25 oktober 2016

De Academie voor Maatschappelijk Vastgoed richt zich op het vergroten van het sociaal maatschappelijk en economisch rendement van multifunctionele accommodaties. In september en oktober vonden de eerste twee bijeenkomsten van de Academie plaats. De resterende drie bijeenkomsten vinden plaats in november en december. Bent u erbij? Deelnemen is gratis.

22 november: Horeca en maatschappelijk vastgoed
Bij de eerstvolgende bijeenkomst op 22 november staat het thema ‘Horeca en maatschappelijk vastgoed’ centraal. Tijdens deze masterclass wordt de horecavoorziening binnen maatschappelijk vastgoed vanuit verschillende invalshoeken belicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als een aantrekkelijk horeca-aanbod, een horecavergunning, de inzet van vrijwilligers en het contact met horeca-ondernemers in de omgeving. Maar bijvoorbeeld ook hoe u de kans op een gezonde exploitatie vergroot. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst van 22 november en schrijf u in.

30 november: Omdenken, interactie en draagvlak
Zoals Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde) al aangaf: "We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk”. Vanuit deze insteek geeft u op 30 november samen met Ferenc van Damme, inspirator en innovator bij de provincie Overijssel, vorm aan een interactieve en participatieve overheid die dichtbij en bereikbaar is en die ruimte geeft aan initiatieven van bewoners en het bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomst komen zaken als co-creatie, burgerschapsstijlen en burgerparticipatie aan bod. Maar bijvoorbeeld ook coaching in omdenken en het kiezen van de juiste participatiestrategie.

15 december: Dynamiek door activiteitenprogrammering en -promotie
Kulturhus Borne is een mooi voorbeeld van een vraaggestuurde organisatie, zij programmeert zoveel mogelijk op basis van de behoefte uit de samenleving. De integrale benadering van diensten en producten leidt tot een volwaardig programma dat aansluit bij de ontwikkelingen en trends in de maatschappij. Kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties zijn bij uitstek plekken waar steeds meer verbindingen worden gelegd die de kanteling in de Wmo, Arbeidsparticipatiewet en de Jeugdzorg nodig acht. Dit ontstaat niet vanzelf. Het is een proces dat aangejaagd en gefaciliteerd moet worden en tijdig moet worden gepromoot. Frank Droste, directeur van Kulturhus de Bijenkorf vertelt hoe hij en zijn collega’s dit in Borne doen. Hierbij staat hij ook stil bij wat het inhoudt om te werken vanuit de missie om een lokale, sociale en culturele infrastructuur te ontwikkelen, realiseren en onderhouden waarbinnen burgers hun eigen richting kunnen geven aan het culturele en maatschappelijke leven.

Eerste twee bijeenkomsten geslaagd
De eerste twee bijeenkomsten van de Academie van Maatschappelijk Vastgoed vonden in september en oktober plaats. De bijeenkomsten voorzien in een behoefte, zo blijkt uit de terugkoppeling van de deelnemers. Op de eerste bijeenkomst verwelkomden we bestuurders van gemeenten in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Samen gingen we aan de slag rondom het thema ‘Maatschappelijk vastgoed zet de samenleving’. Het resultaat? Goede discussies en een andere kijk op de rol die je als gemeente in kan nemen. Met het thema van de tweede bijeenkomst ‘Burgers, onderneem met uw voorziening’ richtten we ons vooral op burgers, bestuurders en managers van maatschappelijk vastgoed. Voor deze bijeenkomst waren we te gast bij Berflo Bedrijf, het bewonersbedrijf in de Hengelose wijk Berflo Es. Hier zagen en hoorden de deelnemers hoe dit bewonersbedrijf een bijdrage levert aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de wijk en hoe zij inkomsten verwerft met verschillende projecten. “Inspirerend, interessant en waardevol”, in die woorden vatten een aantal deelnemers de middag samen.

Over de Academie voor Maatschappelijk Vastgoed
In de nieuwsbrief van eind september heeft u al kunnen lezen over de aanleiding en opzet van de Academie voor Maatschappelijk Vastgoed. Wilt u dit artikel opnieuw lezen? Dat kan hier. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Heidi Mensink via info@stimuland.nl (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten