Nieuwe Wmo per 2015: van individuele naar collectieve voorzieningen

4 september 2014

In de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 staat het woord kanteling centraal. Een van de kantelingen heeft te maken met het feit dat er meer gestuurd gaat worden op het verschuiven van individuele naar collectieve voorzieningen. Er wordt in de nieuwe Wmo vooral gekeken welke activiteiten een cliënt nog wel kan uitvoeren en waar eventueel ondersteuning nodig is, in plaats van uit te gaan van een vast gekaderd recht op voorzieningen. Stimuland bracht in beeld wat de huidige stand van zaken in Overijssel is rondom de voorbereidingen op deze verschuiving.

Om de kanteling van individuele naar collectieve voorzieningen te bewerkstelligen, is veel voorwerk nodig. In de afgelopen periode heeft Stimuland een quick scan uitgevoerd naar de voortgang in Overijssel. Hiervoor hebben wij verschillende gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen bevraagd. Het resultaat is verwoord in een notitie die medio september naar Wmo-contactpersonen van Overijsselse gemeenten wordt gemaild. Hiermee wil Stimuland het uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten onderling stimuleren en versterken. Meer weten? Neem contact op met Renske de Man via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl


« Bekijk alle nieuwsberichten