Nieuwe website Boeren voor Drinkwater

30 oktober 2017

In het project Boeren voor Drinkwater wordt al vanaf 2010 door agrarische ondernemers samen met de provincie Overijssel, drinkwaterbedrijf Vitens, Stimuland en andere partijen gewerkt aan het verminderen van de milieubelasting op het grondwater in de meest kwetsbare zandgebieden. Hoewel nog niet overal de doelstelling voor de nitraatuitspoeling gehaald wordt, is bij de deelnemers al een aanzienlijke vermindering bereikt.

Het project Boeren voor Drinkwater laat zien dat een efficiëntere mineralenkringloop niet alleen leidt tot minder milieubelasting, maar dat dit hand in hand gaat met verbetering van het economisch rendement van de agrariër. Harry Roetert verzorgt namens Stimuland de communicatie rond het project, waar de website onderdeel van uitmaakt. “Op de nieuwe website van het project worden de achtergronden en resultaten van het project tot nu toe toegelicht. Ook komen ook de ruim dertig deelnemers aan het woord over hun ervaringen met het project”, aldus Harry. 

Meer weten?
Benieuwd naar de tussenresultaten van het project? Kijk op www.boerenvoordrinkwater.nl.  Wil je ook aansluiten? Neem dan contact op met Harry Roetert via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten