Nieuwe EFRO subsidie beschikbaar: meld u aan!

3 maart 2015

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft tot 2020 voor Oost Nederland 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onder andere Agro & Food en Duurzame Energie. Op dit moment zijn de voucherregeling en de MKB-regeling actueel. Beide regelingen zijn interessant voor het MKB, waar ook landbouw onder valt. Ons advies: profiteer ervan. Wij helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag!

Voucherregeling
Op onze Facebookpagina heeft u medio februari al kunnen lezen dat de eerste tranche van de voucherregeling is opengesteld. Deze regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven. Zij kunnen via deze regeling 50% subsidie krijgen voor het uit laten voeren van een haalbaarheidsonderzoek (max. € 50.000) of het opstellen van een businessplan (max.€ 10.000). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Let op: kort na openstelling was het maximum al bijna bereikt, de kans om deze subsidie binnen te halen is daardoor niet groot meer. Later in 2015 komt er waarschijnlijk nog een tender.

MKB-regeling
De MKB regeling gaat deze maand van start. Deze regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden in het MKB die aan ‘experimentele ontwikkeling’ willen doen. Hiervoor is 35% subsidie beschikbaar met een maximum van € 500.000 per aanvraag. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet er minimaal één MKB-bedrijf bij de aanvraag betrokken zijn. Overigens geldt bij deze regeling: hoe meer samenwerking, hoe beter de score. Ook hier geldt: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Een aanvraag indienen?
Wilt u voor subsidie via de voucherregeling of de MKB-regeling in aanmerking komen? Om de slagingskans te vergroten, helpt Stimuland u graag bij het opstellen van uw aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Harry Roetert via (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten