Nieuw spel: de rol en positie van lokale belangenorganisaties

19 december 2017

Kenmerkend voor veel lokale belangenorganisaties: (te) veel taken en bijeenkomsten, (te) weinig bestuursleden en een volle mailbox. Hun rol is de laatste jaren gewijzigd en ook de verhouding tussen inwoners en de overheid verandert sterk. Reden voor Plaatselijk Belang Heeten om haar taken te herijken op basis van draagvlak in het dorp en bij de gemeente. Hierbij maakte zij gebruik van het door het Huis van Burgerkracht ontwikkelde spel ‘De rol en positie van lokale belangenorganisaties’.

Elke lokale belangenorganisatie is anders en ook de uitdagingen die op ze afkomen zijn verschillend. Daarom is er geen blauwdruk te maken. Maar welke rol je als lokale belangenorganisatie ook kiest, het belangrijkste is dat het voor iedereen duidelijk is wat je doet. Het spel ‘De rol en positie van lokale belangenorganisaties’ is een methodiek die concrete handvatten geeft om je rol en taken als lokale belangenorganisatie scherp te stellen. Hierbij word je begeleid door een van de trainers van het Huis van Burgerkracht.

De meerwaarde voor je dorp
Giny Hoogeslag en Heidi Mensink, projectcoördinator respectievelijk projectmanager bij Stimuland, begeleidden 12 december samen met Karola Schröder namens het Huis van Burgerkracht de bijeenkomst in Heeten. Voor het herijking van Plaatselijk Belang Heeten gingen de lokale belangenorganisatie, circa 30 Heetenaren en een afvaardiging van de gemeente deze avond aan de slag met het spel ‘De rol en positie van lokale belangenorganisaties’. Het leverde een mooi en gedragen resultaat op. Johan Severijn van Plaatselijk Belang Heeten vertelt: “Ik ben er echt blij mee. Scherpstellen op de hoofdtaken is nodig om het werk van Plaatselijk Belang niet alleen zinvol, maar ook behapbaar te houden. De centrale vraag was deze avond waar onze meerwaarde voor het dorp ligt. Met behulp van het spel kwamen we vlot tot het antwoord op die vraag. We werken het concrete resultaat uit naar een voorstel dat bij de jaarvergadering aan de leden wordt voorgelegd.”

Meer informatie
Naast Heeten gaat ook een aantal andere dorpen met het spel aan de slag. Wil jij de rol van jouw belangenorganisatie eveneens herijken? Kijk op www.huisvanburgerkracht.nl voor meer informatie over het spel ‘De rol en positie van lokale belangenorganisaties’ of bel of mail met Het Huis van Burgerkracht via (0529) 47 81 80 en info@huisvanburgerkracht.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten