NIEUW: leergang ‘De toekomstbestendige dorpsraad’

27 maart 2017

Als van bewoners verwacht wordt dat ze participeren, kan de bewonersraad een prima functie vervullen. Maar de vanzelfsprekendheid van die functie is verdwenen. Bewoners weten zelf de weg en gemeenten nodigen iedereen uit om te participeren. Nieuwe vaardigheden zijn nodig om een aanvullende rol te vervullen. Daarop is de nieuwe leergang van Het Huis van Burgerkracht gericht.

Over de leergang
Voor bewonersraden die deze nieuwe rol op zich willen nemen, maar niet goed weten hoe, organiseert Het Huis van Burgerkracht de leergang ‘De toekomstbestendige dorpsraad’. Hoe krijg je meer vrijwilligers bij de bewonersraad? Hoe sluit je optimaal aan bij de initiatieven in je wijk of dorp? Hoe betrek je jongeren en nieuwe Nederlanders bij de leefbaarheid in je dorp of wijk? En hoe krijg je je wensen gerealiseerd bij de gemeente? Deze vragen staan centraal in drie thematisch ingestoken trainingen.

Data, thema’s en locatie
De drie themabijeenkomsten kunnen ook afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Elke themabijeenkomst start om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie van het Huis van Burgerkracht aan de Vilsterseweg 11 in Vilsteren. De data en thema’s zijn:
- maandagavond 3 april 2017: Betrekken van nieuwe vrijwilligers
- maandagavond 1 mei 2017: Aansluiten bij initiatiefnemers
- maandagavond 5 juni 2017: Een win-win relatie aangaan

Voor wie
De leergang is geschikt voor leden van een bewonersraad (dorpsraad, wijkraad, dorpsbelang). Om zo goed mogelijk aan te sluiten op persoonlijke leervragen, wordt u gevraagd om voorafgaand aan de training een vragenformulier in te vullen. Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 8, het maximaal aantal deelnemers 12 deelnemers.

Kosten en aanmelden
De deelnamekosten bedragen per persoon, per avond € 60 inclusief 21% BTW. U kunt zich opgeven door te bellen met (0529) 47 81 80 of door een mail te sturen naar info@huisvanburgerkracht.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten