Niet vinken, maar vonken - werksessie voor ambtenaren

5 februari 2013

Werksessie voor ambtenaren die werken aan de thema’s burgerkracht en overheidsparticipatie: je kunt je vragen droppen bij collega’s van andere gemeenten, je kunt goede en minder goede ervaringen delen en kennis brengen en halen.

 


Gemeenten in Overijssel werken – ieder op hun eigen manier- aan het stimuleren van burgerkracht en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Wethouder Lagas van de gemeente Ommen verwoordde haar ambities onlangs met de kreet ‘niet vinken, maar vonken’. De overheid van de toekomst (of de overheid in de huidige tijd!) wil ideeën laten bloeien en ze niet laten verdorren door regels en protocollen. Overijsselse gemeenten zoeken naar een passende rol en taak voor zichzelf en naar succesvolle manieren om met bewoners samen te werken.

 

Dit levert vragen op: Hoe stimuleren we inactieve bewoners? Wat betekent partnerschap voor de eigen gemeentelijke organisatie? Kennen we alle burgers met goede ideeën? Op welke manier leidt burgerkracht tot concreet resultaat? Welke competenties vraagt dit van ambtenaren, het college van B en W en de raad?

 

Vragen waar we op dinsdagochtend 26 februari 2013 in het provinciehuis in Zwolle een antwoord op gaan vinden.

 

Klik hier voor meer informatie.


« Bekijk alle nieuwsberichten