Netwerkbijeenkomst 'verbinden van werelden - ambities in Overijssel'

24 januari 2013

Op vrijdag 14 december 2012 gingen 80 vertegenwoordigers van kulturhusen en multifunctionele accommodaties, ambtenaren, adviseurs, politici en andere belanghebbenden, bij Stimuland in Vilsteren met elkaar in gesprek over vier belangrijke leefbaarheids-thema’s die spelen op het platteland. Doel hiervan was uitwisseling in een aantrekkelijke netwerksfeer te bevorderen en de provincie Overijssel te voeden met veldkennis, ervaring en ideeën. In subgroepen spraken zij met elkaar over vier thema’s: zorg, het lokale voorzieningenniveau, de economie van het dorp en overheidsparticipatie. De bijeenkomst resulteerde in concrete knelpunten en goede ideeën om de toekomst het hoofd te bieden. De resultaten van de werksessies werden aansluitend aangeboden aan de vervanger van gedeputeerde Boerman, de heer Peterson, hoofd van de eenheid economie en cultuur van de provincie Overijssel.

 


Klik hier voor een kort verslag van de netwerkbijeenkomst. Per onderwerp is de contactpersoon van Stimuland genoemd, die zich met het onderwerp bezighoudt en zich inzet om genoemde punten verder te brengen.


« Bekijk alle nieuwsberichten