Mogelijkheden aanvragen vrijwillige kavelruil

19 april 2017

Het verbeteren van de verkaveling blijft een belangrijk aandachtspunt om de concurrentiepositie van de landbouw te versterken. Door meer grond dichter bij huis wordt het makkelijker om de koeien te laten weiden en is er een besparing van kosten, omdat de afstanden naar het bedrijf korter worden. Ook draagt het verbeteren van de verkaveling bij aan verkeersveiligheid op de binnenwegen. De steeds grotere landbouwmachines brengen vooral voor fietsers extra risico. Kortom ook door kavelruilprojecten werken we aan een vitaal en leefbaar platteland.

Momenteel is in de provincie Overijssel de POP3-regeling: ‘Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ opengesteld. Via deze regeling kunnen we voor gebieden waar kansen liggen voor kavelruil subsidie aanvragen. Stimuland kan u helpen met het opstellen van een projectplan en de aanvraag. Vervolgens kunnen we door de inzet van kavelruil coördinatoren helpen bij de uitvoering om op die manier tot ruilplannen te komen. Ziet u samen met een groep buren en/of omliggende bedrijven kansen, neem dan contact op met Wilco Pasman via info@stimuland.nl en (0529) 47 81 80. De regeling is opengesteld tot en met 8 mei 2017!


« Bekijk alle nieuwsberichten