Meetbaar maken van sociaal rendement van maatschappelijke projecten

1 juli 2014

De overheid trekt zich terug en het belang van maatschappelijke projecten neemt toe. Stimuland heeft veel ervaring om het financiële rendement van dit soort projecten en burgerinitiatieven inzichtelijk te maken. Met behulp van de methodiek SROI (Social Return On Investment) streven wij er naar om ook het bijbehorende sociale rendement in euro’s uitdrukken. Het eerste project waarbij we deze methodiek toepassen, is het berekenen van het sociaal rendement van plattelandsjongerenvereniging Jong Gelre Vorden/Warnsveld.

Jongerenvereniging Jong Gelre Vorden/Warnsveld
Samen met jongerenvereniging Jong Gelre Vorden/Warnsveld werkt Stimuland collega Jasper Nickmann aan de hand van de SROI-methodiek aan het in kaart brengen van het rendement van hun vereniging. Door het maken van een investeringsanalyse hebben ze samen inzichtelijk gemaakt wat de sociale opbrengst is van deze jongerenvereniging. Jasper vertelt hierover: "De eerste ervaring is dat het bezig zijn met het uitrekenen van het rendement, een eyeopener is voor jongeren. Dat er zoveel waarde omgaat in een jongerenvereniging is bij veel mensen niet bekend.” En dat geldt waarschijnlijk niet alleen voor jongeren en jongerenverenigingen. Dit beeld kun je naar alle waarschijnlijkheid doortrekken naar andere verenigingen en naar maatschappelijke projecten in zijn algemeenheid. Dat is ook de reden dat Stimuland SROI wil integreren in haar activiteiten en projecten. Om initiatiefnemers en overheden inzichtelijk te maken wat een initiatief, project of idee aan sociaal rendement oplevert.

Inbreng in de vereniging
Typerend voor de meeste verenigingen is dat de grootste inbreng bestaat uit vrijwilligersuren. Contributie, sponsoring (in natura en/of financiële middelen) en subsidie maken de inbreng veelal compleet. Om met eenzelfde eenheid het rendement te berekenen, is samen met de vrijwilligers alle inbreng in jongerenvereniging Jong Gelre Vorden/Warnsveld gewaardeerd in euro’s. Dit proces leverde het inzicht op dat de inbreng van leden, vrijwilligers, inwoners, sponsoren/donateurs, partnerorganisaties en gemeente voor deze jongerenvereniging samen een kleine € 40.000 euro vertegenwoordigt. Ruim 40% hiervan is afkomstig uit de inzet van vrijwilligers.


« Bekijk alle nieuwsberichten