Lokale initiatieven succesvol tijdens Pitch Burgerondernemingen Overijssel

29 juni 2015

Voor een enthousiast publiek van zo’n tachtig man presenteerden zes lokale burgerinitiatieven op donderdag 18 juni hun ondernemende plannen in het Provinciehuis in Zwolle. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende financiers (fondsen, banken, crowdfunding) ondersteunde diverse initiatieven met coaching en een financieringsgesprek. ‘Doors Wide Open’ uit Goor sleepte de publieksprijs van € 1.000,- in de wacht. 

De Pitch Burgerondernemingen is een initiatief van de Provincie Overijssel. Stimuland verzorgde de uitvoering. Klik hier voor een beeldverslag van de bijeenkomst.
De volgende burgerinitiatieven pitchten op 18 juni hun plannen.

Kinderboerderij Wezenlanden (Zwolle)
Een kinderboerderij die met zorg- en recreatietaken een bredere aanpak kiest. Miranda van Wely vertelde enthousiast over de helende werking van haar dieren, en over haar plannen voor de inzet en begeleiding van mensen met een beperking. Ook voor recreanten moet deze plek midden in Zwolle, in het park achter het Provinciehuis, nog aantrekkelijker worden. Met deze nieuwe inkomstenbronnen kan de kinderboerderij zelfstandig verder, ook als de gemeente haar financiële bijdrage vermindert. De jury besloot dit initiatief te helpen met crowdfunding.

BWIH (Blijven wonen in Hengevelde)
Een dorp dat een care-brede kleinschalige woonvorm wil realiseren. Tim Jongman vertelde over Anton, die na een herseninfarct zowel professionele hulp nodig heeft als de steun van een groep mantelzorgers. Wanneer dat goed geregeld is, kan Anton in zijn dorp blijven wonen. De bewoners van Hengevelde hebben zelf het initiatief genomen om dit te realiseren en samenwerking gezocht met zorginstellingen. De investeringen zijn fors. De jury bood aan mee te denken over de financiering.

Eetcafé Sportclub Enschede
Een voetbalvereniging die de voetbalkantine transformeert tot huiskamer van de buurt.  Jasper Agelink vertelde enthousiast over het succes van hun goedkope maaltijden voor mensen uit de buurt. Steeds vaker worden eenzame en financieel weinig draagkrachtige mensen door de wijkteams doorverwezen naar de voetbalkantine. De hele organisatie wordt gedaan via werkervaringsplekken. Zo snijdt het sociale mes aan twee kanten. Het succes leidde tot het plan voor uitbreiding. De jury schatte de kans op een succesvolle crowdfundingactie hoog in en gaat het eetcafé daarbij ondersteunen. 

Lutten Leeft (Lutten, gemeente Hardenberg)
Lutten heeft een zeer grote groep actieve vrijwilligers die al zeer veel activiteiten doen. Tonny Scholten vertelde over de plannen om dit nog professioneler te ondersteunen, en om een digitale vrijwilligersbank met allerlei handige onderdelen te willen realiseren.

Gebiedscoöperatie IJsseldelta (Kampen)
De IJsseldelta is een aantal jaren een Nationaal Landschap geweest, waarin met financiële ondersteuning van de overheid goede ontwikkelingen in gang zijn gezet. Nu de overheid zich terugtrekt, hebben een aantal (bewoners)organisaties samen het initiatief genomen om een gebiedscoöperatie op te richten. Egbert Beens vertelde over hun zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. Alleen op het onderdeel duurzame energie reageerde de jury positief.

Doors Wide Open (Goor)
Seine Braakman van Doors Wide Open vertelde over de ‘stille armoede’ in zijn dorp en de acties om daar wat aan te doen. Door de economische crisis is het aantal mensen dat financieel en/of anders in deze maatschappij in de problemen komt, sterk gestegen. Doors Wide Open doet daar concreet en praktisch wat aan door het bieden van voedselpakketten, regelen van vervoer, overleg met instanties en een boodschappenservice. Naast sponsoring door lokale ondernemers is de winkel waar cadeau- en woonartikelen worden verkocht door vrijwilligers de belangrijkste inkomstenbron. Naar aanleiding van het succes wil Doors Wide Open ook winkels in andere dorpen in de gemeente Hof van Twente realiseren. Voor hun plannen ontvingen zij de publieksprijs.


 


« Bekijk alle nieuwsberichten