Leerzame excursie dorpshuizen Salland

27 mei 2019

Om inspiratie en kennis op te doen organiseerde Jeroen Geerdink namens Stimuland onlangs voor werkgroep ‘De Ontmoeting 2.0’ uit Eesveen een excursie naar vier dorpshuizen in Salland. In het Overijsselse dorp Eesveen (gemeente Steenwijkerland, 690 inwoners) is eerdergenoemde werkgroep plannen aan het voorbereiden voor de nieuwbouw van het multifunctioneel ontmoetingscentrum. Het bestaande gebouw, een jaren ’80 bijbouw achter de kerk, is aan vervanging toe. Tijd om te kijken hoe andere kleine dorpen hun dorps- of buurthuis van de grond hebben gekregen.

“Kijken in de keuken van een ander werkt katalyserend en bemoedigend voor iedereen die al geruime tijd met stroperige processen en complexe planvorming bezig is” zo vertelt de Eesvener werkgroep. “Je krijgt in een relatief kort tijdsbestek veel nuttige tips en een helder perspectief op je eigen project en de partijen die daar een rol in spelen.”

Gouden tips uit Herxen
De eerste stop was in Herxen, een dorp met ongeveer evenveel inwoners als Eesveen. Ook hier zijn zij bezig met de realisatie van een vernieuwde accommodatie. “We spreken daar met Fred Dalhuisen, voorzitter van het dorpshuis. De organisatie heeft al veel overwonnen en de bouwplannen zijn klaar. Om te starten moeten nog de laatste middelen gevonden worden. Hiervoor is onder andere de verloting gestart, waarbij een zomerhuis in Heino kan worden gewonnen.”, aldus de werkgroep. 

Fred kwam met een aantal tips waar dorpen die in een vergelijkbare situatie zitten, hun voordeel mee kunnen doen. Zijn tips? 

  1. Werk de plannen op ieder detail uit voordat je met een gemeente of subsidieverstrekker spreekt. Dit wekt vertrouwen en versnelt het gehele proces.
  2. Ga nooit naar de gemeente met een probleem, zonder een oplossing aan te dragen.
  3. Werk aan eensgezindheid in je gemeenschap. De gemeente of subsidiegever mag niet twijfelen aan het draagvlak voor het plan.
  4. Zorg ervoor dat je een klein startkapitaal achter de hand hebt. Het is vervolgens makkelijker om bij verschillende instanties geld te vragen. Het stapelen van subsidies kan beginnen.

 
Elshof en Heeten
Na Herxen werd een bezoek gebracht aan het buurthuis in Elshof (gemeente Olst-Wijhe, 770 inwoners). Zij hebben 10 jaar geleden het dorpshuis helemaal opnieuw opgetrokken met een zeer bescheiden budget. De werkgroep uit Eesveen vertelt hierover: “Het resultaat is verbluffend: een mooi gebouw zonder franje met een zeer praktische indeling en fijne ruimtes. Omdat veel met zelfwerkzaamheid is gedaan en het ontwerp sober is gehouden, zijn de lasten minimaal. We zijn enthousiast, ook omdat dit buurthuis goed aansluit bij de schaal en het karakter van Eesveen.”

Voor de lunch stopte het gezelschap bij kulturhus Trefpunt Heeten. Dit voormalige parochiehuis, wat al jaren dienst doet als dorpshuis, is enkele jaren geleden geheel gerenoveerd. ”We keken onze ogen uit: een bijzonder sfeervol gebouw met mooie ruimtes. Heeten is veel groter dan Eesveen en kan zich meer ‘luxe’ veroorloven, maar het blijft inspirerend om te zien wat een goede aankleding van ruimtes met de beleving doet””, aldus de Eesveners.

Noaberlookaal in Loo
De laatste stop is in Loo (690 inwoners, gemeente Deventer). In dit kleine dorp heeft de gemeenschap een bescheiden dorpshuis met de naam Noaberlookaal. Het gebouw is aan vervanging toe en gekeken wordt naar nieuwbouw. Thea van Dartel vertelde het bezoek uit Eesveen dat er een heel losse structuur is gevonden om het Noaberlookaal te beheren, waarbij gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het netjes achterlaten van het gebouw. Dit heeft volgens Van Dartel voorheen alleen problemen opgeleverd met groepen van buitenaf. Vanwege de kleine gemeenschap is er groot vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. “De opvallende inrichting is een combinatie van creativiteit en kringloop, wederom voor een appel en een ei. Zo wordt de exploitatie ruim onder de € 10.000 gehouden en wordt op een slimme manier een gemeenschappelijke ruimte voor het dorp te behouden”, aldus de werkgroep uit Eesveen.

Wil jij ook leren van anderen?
Op één dag is Jeroen met het gezelschap uit Eesveen op verschillende plekken geweest, hebben ze verschillende achtergronden en mogelijkheden gezien en veel indrukken opgedaan. “Een bron van informatie. Duidelijk is wel overal: “je moet ’t samen doen als gemeenschap”, vertelt de werkgroep enthousiast. Ben jij ook op zoek naar inspiratie voor je dorpshuis, buurthuis, kulturhus of andere multifunctionele accommodatie? Loop je tegen vraagstukken aan waar je graag van gedachten over wisselt met iemand die verstand van zaken heeft? Stimuland vindt het belangrijk om initiatieven te versterken en verbinding en samenwerking te organiseren. We helpen je graag verder! Stuur een mail naar info@stimuland.nl of bel met (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten