Leerkring Dorpsondersteuners: een toegankelijke, verbindende duizendpoot dichtbij

17 december 2018

Vanuit het project ‘Wie zorgt er later voor jou?’ is Stimuland nauw betrokken bij bewonersinitiatieven die in wijken en dorpen in Overijssel activiteiten organiseren voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Zo zijn er initiatieven voor inloop/ontmoeting en activiteiten, informatie en advies, het vergroten van de zelfstandigheid, ondersteuning, thuiszorg, vervoer en wonen met zorg. Het doel van al deze initiatieven? Mensen  zo lang mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen laten  wonen.

In het project ‘Wie zorgt er later voor jou’  worden burgerinitiatieven ondersteund die bezig zijn met welzijn, zorg en wonen. Stimuland is een van de projectpartners. En dat is niet voor niks, we hebben per slot van rekening veel ervaringen met het begeleiden en faciliteren van burgerinitiatieven. Vanuit het project ‘Wie zorgt er later voor jou’ kwam het verzoek een cursus op te zetten voor dorpsondersteuners (ook wel dorpsregisseur of dorpsverbinder genoemd). De dorpsondersteuner  is een  nieuwe, uitdagende functie die ontstaat als gevolg van de veranderingen in de zorg en de wens van bewonersinitiatieven om zelf de regie te nemen over welzijn, zorg en zorg-wonen in eigen buurt.

Leren van en met elkaar
Vanuit Welsum, Geesteren, Saasveld, Deventer Voorstad Oost, Schalkhaar en Luttenberg was belangstelling om te leren van voorbeelden elders in het land. Samen met Evert van Schoonhoven van Nederland Zorgt Voor Elkaar (een landelijk netwerk van burgerinitiatieven waar Stimuland nauw mee samenwerkt) organiseerden we een Leerkring voor actieve dorpsondersteuners en dorpen die hiermee willen starten. Marion Hulsebosch, een ervaren dorpsondersteuner uit Brabant, gaf de deelnemers aan de leerkring geslaagde voorbeelden en handige tips en trucs vanuit de praktijk.

Spin in het web
De functie dorpsondersteuner is veelzijdig. De invulling kan per dorp en wijk verschillen, afhankelijk van de wensen van de inwoners en organisaties in het dorp. De dorpsondersteuner is een bekend gezicht. Iemand waar je terecht kan met al je vragen. Hij of zij signaleert vragen en problemen en brengt mensen en organisaties met elkaar in contact. Zo koppelt de dorpsondersteuner inwoners met een hulpvraag aan een vrijwilliger die hulp kan bieden of aan een professionele zorgaanbieder. Een echte spin in het web dus!

Creëer belang en urgentie
De dorpsondersteuner kan in dienst zijn bij een vereniging voor Plaatselijk Belang, bij een zorg- of dorpscoöperatie in het dorp of gedetacheerd vanuit een professionele zorgorganisatie of gemeente. Dorpen die zelf werkgever te zijn, nemen zelf de regie, bepalen zelf de inhoud van de functie van dorpsondersteuner en beoordelen zelf het werk. De functie van dorpsondersteuner kan overigens ook vrijwillig worden ingevuld. Twee belangrijke conclusie van de Leergang? Zoek de dialoog met de gemeente, een zorgverzekeraar en/of zorgaanbieders om het belang en de urgentie van een dorpsondersteuner te bepleiten en maak gebruik van goede voorbeelden elders in het land. Hulp nodig? Wij helpen graag!

Behoefte aan een provinciaal platform
De deelnemers aan de leerkring gaven aan  dat het goed zou zijn als er in Overijssel een provinciaal platform komt waarin kennis en kunde gedeeld worden op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Stimuland en OVKK, KNHM, Stimuland en Dorpseigenzorg, de andere leden van de projectgroep ‘Wie zorgt er later voor jou,‘ komen hiervoor in 2019 met een voorstel. Lees hier meer over de slotbijeenkomst van het project ‘Wie zorgt er later voor jou?’ op 17 januari 2019.

Meer weten?
Wil je mee weten over het project ’Wie Zorgt er later voor jou‘ of heb je ideeën om invulling te geven aan een provinciaal platform voor het delen van kennis en kunde op het gebied van welzijn, wonen en zorg? Neem dan contact op met Renske de Man via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten