Leefbaarheidsalliantie Gelderland: actieve rol voor Stimulanders

17 december 2018

Stimuland zet zich in voor een vitaal platteland in heel Oost-Nederland. Naast Overijssel doen we dat provinciebreed ook in Gelderland, zowel op het gebied van het vergroten van de leefbaarheid als het versterken van de plattelandseconomie. Waar het gaat om leefbaarheid krijgt dit vooral vorm door de ondersteuning van Stimuland aan Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) en daarmee het partnerschap in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Vanuit die rol zitten we regelmatig met Bea Schouten, gedeputeerde van Gelderland, om tafel.

PJG
PJG is een vereniging van, voor en door jongeren die zich inzetten voor de leefbaarheid op het Gelderse platteland. Bij de provinciale vereniging PJG zijn een twintigtal lokale afdelingen aangesloten met elk hun eigen leden zoals Plattelandsjongeren verenigingen, Agrarisch Jongeren Kontakten en Jonge Agrarische Vrouwen verenigingen.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland
PJG is één van de vier partners in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland; een samenwerkingsverband dat invulling geeft aan het provinciale programma Leefbaarheid. In 2017 is deze alliantie van start gegaan, als antwoord op de vraag van de gedeputeerde om te komen tot invulling van één programma Leefbaarheid. Samen met Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Spectrum en Zorgbelang Inclusief zetten collega’s van Stimuland zich via Plattelands Jongeren Gelderland in voor het versterken van de leefbaarheid in Gelderland. Zij richten zich hierbij met name op het betrekken en ondersteunen van jongeren wonend in of afkomstig uit (kleine) kernen of het platteland.

Bewoners stimuleren, inspireren en ondersteunen
Provinciebreed nemen de Stimulandcollega’s met PJG en de andere partners van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland initiatieven om bewoners te stimuleren, inspireren en ondersteunen. Bijvoorbeeld in de vorm van het Bruist Jongerenfestival, de verkiezing Dorpshuis van het Jaar of het project Jong Gelderland Kiest. Daarbij trekken de vier alliantiepartners nauw met elkaar en de Provincie Gelderland op om bewoners zo goed mogelijk te faciliteren en ondersteunen bij hun initiatief.

Meer weten?
Wil je meer weten over de Leefbaarheidsalliantie Gelderland of daarbinnen de rol van de collega’s van Stimuland? Bel of mail met Mirjam Arends via 06 - 13 48 84 72 of marends@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten