Landbouwproject kwetsbare drinkwaterwinningen 2014-2015

27 mei 2014

Stimuland is projectpartner van het landbouwproject kwetsbare drinkwaterwinningen 2014-2015. Binnen dit project werken wij nauw samen met Royal HaskoningDHV, Wageningen-UR en Countus Accountants & Adviseurs. Het doel? Het verminderen van de belasting van het grondwater en het verbeteren van het bedrijfsresultaat van agrariërs in de intrekgebieden van de winningen Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelosebroek en Herikerberg-Goor. Stimuland neemt dezelfde rol op zich als bij het landbouwproject dat hier van 2011 tot 2013 aan vooraf ging: het organiseren van kennisuitwisseling en bijeenkomsten voor en met  agrariërs.

Samen met de andere projectpartijen en de betrokken agrariërs streven we naar het zodanig verminderen van de belasting van het grondwater dat de normen van nitraat en bestrijdingsmiddelen niet worden overschreden. Tegelijkertijd willen we het bedrijfsresultaat van de betrokken agrariërs verbeteren door het verminderen van verliezen.  Hiertoe organiseren we gezamenlijke bijeenkomsten, bieden we de betrokken agrariërs individuele bedrijfsbegeleiding en zorgen we ervoor dat de bedrijfsplannen en eventuele afwijkingen hiervan worden voorgelegd aan een onafhankelijk technisch deskundige. Stimuland zet zich er voor in om de binnen het project opgedane kennis en ervaring ook met andere agrarische bedrijven in de genoemde intrekgebieden te delen, zodat ook zij hun bedrijfsresultaten kunnen verbeteren en een bijdrage leveren aan het realiseren van de milieudoelstellingen. Een rol die ons op het lijf geschreven is, want door onze jarenlange ervaring in het gebied kennen wij veel agrariërs en zien zij ons als onafhankelijke partij die verbindingen weet te leggen tussen de keukentafel en bestuurstafel. De startbijeenkomst vindt plaats in juni. Naar verwachting wordt het project in het voorjaar van 2016 afgerond.


« Bekijk alle nieuwsberichten