Klanttevredenheidsonderzoek uitvoering steunfunctietaken door Stimuland levert een 7,8 op

21 december 2015

In november en december voerde de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente onderzoek uit naar de klanttevredenheid over de steunfunctietaken die Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel uitvoert. Hiervoor sprak de Wetenschapswinkel met ambtenaren en bestuurders van gemeenten, met medewerkers en bestuurders van werkgroepen en kulturhusen en met samenwerkingspartners. Het onderzoek resulteerde in een 7,8 als rapportcijfer. En daar zijn wij natuurlijk erg blij mee!

Deskundig, laagdrempelig en professioneel betrokken
Positieve punten die regelmatig ter sprake kwamen in de gesprekken met de geïnterviewden is dat Stimuland goed inspeelt op de ontwikkelingen die zich afspelen in en bij gemeenten. Daarnaast werd vooral ook de deskundigheid, het informele en laagdrempelige karakter en de professionele betrokkenheid van Stimuland benadrukt. Ook gaven meerdere respondenten aan dat ze Stimuland beschouwen als een betrouwbare en ervaringsrijke organisatie met een goed beeld van zowel de eigen kracht als die van de samenleving.

Zijn er dan geen verbeterpunten?
Ja natuurlijk zijn die er. Respondenten geven aan dat we wel iets minder bescheiden mogen zijn. Een enkele geïnterviewde gaf daarnaast aan dat we soms sneller in kunnen spelen op behoeftes en dat er zo nu en dan wat innovatie ontbreekt. De aangereikte verbeterpunten zijn voor ons net zo waardevol als de punten waar de respondenten aangeven tevreden over te zijn. Ons streven is om namelijk om blijvend te verbeteren, of het nu gaat om onze mensen, onze producten of de diensten die wij leveren. 


« Bekijk alle nieuwsberichten