Klaarstomen voor actief burgerschap

29 juni 2015

Jongerenkracht: Jong geleerd is oud gedaan

In de dorpen Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn) werken buurtbewoners, samen met Stimuland en Plattelands Jongeren Gelderland, aan het project Jongerenkracht. In dit project koersen we op zelfredzaamheid en zelforganisatie van jongeren, om zo actief burgerschap te stimuleren. De werkwijze wordt verankerd in bestaande sociale structuren: basisscholen en verenigingen.

Verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving, talenten benutten, leefbaarheid verhogen en de kracht van kinderen en jongeren (er)kennen en waarderen: dat is jongerenkracht. In de kernen Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel liggen goede kansen om actief burgerschap onder jongeren te versterken. Voor de kernen is dit belangrijk voor de toekomst: met actieve jongeren kan de leefbaarheid in de kernen namelijk behouden blijven. Vanuit dit project werken we ook aan een preventieve aanpak binnen het jeugd- en jongerenwerk. Concreet houdt dit in dat basisschoolleerlingen activiteiten voor buurtgenoten organiseren, dat jongeren betrokken worden bij de organisatie van diverse activiteiten bij (sport)verenigingen en dat jongeren zelf zorgdragen voor activiteiten voor leeftijdsgenoten.

Een activiteit voor de buurt
Zo heeft groep 7/8 van PCBS de Beemte zich afgelopen maanden ingezet voor een activiteit voor de buurt. Voorwaarden vooraf: de activiteit heeft een sociaal maatschappelijke basis, is low-budget en omvat maximaal één uitvoeringsdag. Tijdens drie brainstormsessies, samen met onderwijzers van PCBS de Beemte, Stimuland en Plattelands Jongeren Gelderland, bedachten en concretiseerden de twaalf leerlingen een activiteit voor hun buurtgenoten. Een pannenkoekenmiddag en theatervoorstelling was het meest populair. “Dan combineren we die twee!”, aldus de leerlingen. Een mooie en logische oplossing. Vervolgens dachten de leerlingen na over de uitnodiging, het theaterstuk, het pannenkoeken bakken en de locatie. In de eerste week van juni deelden alle leerlingen flyers uit aan hun opa’s, oma’s en buurtgenoten, werden er posters opgehangen en werd de soos in het dorpshuis benaderd. En op 12 juni was het zover! In Dorpshuis Ons Huus in de Beemte vond een pannenkoekenlunch plaats, speciaal voor de ouderen uit de omgeving Beemte Broekland. 22 Ouderen genoten van een heerlijke pannenkoek, terwijl er ondertussen gezorgd werd voor theater, dans én een bingo!

Het vervolg
Ook in het nieuwe schooljaar zullen leerlingen binnen het lesprogramma ruimte krijgen om aan de slag te gaan met actief burgerschap. Daarnaast gaan jongeren in Wenum Wiesel begin juli met de WaardeWijzer aan de slag, en spreken met collega’s Giny Hoogeslag en Ellen de Lange over hun kijk op de buurt en hun wensen voor de toekomst.


« Bekijk alle nieuwsberichten