Kavelruilpuzzel met 254 stukjes in Bruchterveld

22 januari 2014

Twee jaar lang heeft collega Seine Grefelman als kavelruilcoördinator, samen met commissieleden van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO), zitten puzzelen aan het kavelruilproject in Bruchterveld. Eind vorig jaar legden zij het laatste stukje van de 254-delige puzzel op zijn plek. Naast agrariërs uit het gebied, brachten ook de gemeente Hardenberg en het waterschap Velt en Vecht ruilgrond in. In totaal ruilden 65 grondeigenaren op vrijwillige basis 254 hectare grond. Betrokkenen agrariërs hebben nu onder andere grotere huis- en/of veldkavels en hoeven minder heen en weer te rijden, waardoor ze tijd en geld besparen. Tegelijkertijd zorgt de afname van het landbouwverkeer voor een betere verkeersveiligheid en lagere milieudruk. Met de ruil is bovendien ook een bijdrage geleverd aan de realisatie van de waterdoelen van het waterschap.

Seine: “Een kavelruilcoördinator moet onafhankelijk zijn en de belangen van alle betrokken partijen kunnen vertegenwoordigen. Ik doe dit werk al jaren, voor projecten die via het CKO lopen maar ook voor ‘eigen’ Stimuland-projecten. Ik ben het hele jaar door in verschillende gebieden actief. Overal waar ik kom, merk ik dat partijen door het verschil in belangen vaak niet uit zichzelf met elkaar in gesprek gaan. En als ze dat al doen, laten ze veelal niet het achterste van hun tong zien. Tegen mij praten ze makkelijker, ik heb geen belang bij de uitkomsten van een eventuele ruil. Buiten kavelruilprojecten om fungeer ik ook als verbinding tussen agrariërs en lokale overheden. Vanuit die rol kijk ik bijvoorbeeld hoe doelstellingen rondom de Ecologische Hoofdstructuur of de realisatie van waterbergingen in het kader van Kaderrichtlijn Water slim of versneld behaald kunnen worden. Mijn onafhankelijke positie opent deuren die anders vaak gesloten blijven. Het creëren van een win-win situatie, dat is waar ik voor ga en waar ik blij van word.”

 


« Bekijk alle nieuwsberichten