Kavelruilproject verbetert toekomstperspectief rietteelt in Weerribben-Wieden

30 mei 2013

De rietteelt zorgt er voor dat Nationaal Park Weerribben-Wieden een belangrijke drager is voor de zakelijke en toeristische aantrekkelijkheid van het gebied. In de zogenaamde rietimpuls werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, lokale overheden en de rietsector nauw met elkaar samen om de rietsector duurzaam in stand te houden en natuurdoelen in het kader van Natura2000 te realiseren. Het vrijwillige kavelruilproject Weerribben-Wieden maakt onderdeel uit van de rietimpuls. 24 lokale riettelers hebben bij Stimuland aangegeven dat zij via kavelruil mogelijkheden zien om hun bedrijfsvoering efficiënter te organiseren en daardoor een betere bijdrage te leveren aan de doelstelling van de rietimpuls. De eerste ruilplannen worden naar verwachting rondom de zomer gerealiseerd. 

 


De gemeente Steenwijkerland verstrekte de opdracht voor het kavelruilproject Weerribben-Wieden aan Stimuland uit Vilsteren. Stimuland heeft veel ervaring met het coördineren van vrijwillige kavelruilprojecten. Via wenszittingen polste zij de animo bij de lokale riettelers voor het ruilen van rietland in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Egbert Wever, namens Stimuland coördinator van het kavelruilproject, woont zelf in Belt-Schutsloot. Daardoor kent hij het gebied, de mensen en de passie van de riettelers die er wonen en werken. Wout van de Belt, officieel branchevertegenwoordiger particulier rietlandbeheer en zelf ook als rietteler betrokken bij het kavelruilproject Weerribben-Wieden: “Door vererving van rietvelden is er in de Weerribben-Wieden sprake van grote versnippering van rietpercelen. Het vervoer van het materieel en riet van de ondernemers van en naar hun rietvelden gaat hoofdzakelijk over water. Grotere percelen en percelen die dichter bij huis liggen, leveren voor een rietteler een besparing op van meerdere vaarbewegingen per jaar.” “En dat is voor deze ondernemers pure winst”, zo vult Wever aan. Het kavelruilproject biedt riettelers dan ook nieuwe mogelijkheden op het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering.

 

Huiskamergesprekken
Uit de wenszittingen die Stimuland organiseerde, blijkt dat er met name veel belangstelling is voor het kavelruilproject bij jonge riettelers die op lange termijn als ondernemer in het riet verder willen. Op basis van de gesprekken tijdens de wenszittingen bleken er echter ook kansen te liggen bij telers die niet aanwezig waren. Als vervolg op de wenszittingen voert Wever op dit moment zogenaamde huiskamergesprekken. In deze gesprekken wordt op individuele basis nog eens goed met de riettelers doorgenomen wat men in kan brengen en wat de eigen wensen zijn. Op basis van de huidige contacten verwacht Wever deze zomer het eerste ruilplan te kunnen realiseren.

 

Uitwisselbaarheid

Uitgangspunt van het vrijwillige kavelruilproject is dat de deelnemers er allemaal op vooruit moeten gaan. Een klein deel van de grond in Weerribben-Wieden is in handen van particulieren. Het overgrote deel is eigendom van Staatsbosbeheer (Weerribben) en Natuurmonumenten (Wieden) die de percelen op hun beurt verpachten. Omdat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor het aankopen van rietpercelen destijds subsidie hebben gekregen, kunnen deze pachtgronden niet zo maar geruild worden. Naast het eigendomsrecht en de eventueel in het verleden verkregen subsidie, is de uitwisselbaarheid van rietvelden in Weerribben-Wieden ook afhankelijk van het beheerspakket: het geheel aan vergoedingen dat geldt voor het onderhouden van het perceel, de bereikbaarheid en de staat van onderhoud.  

 

 

Rietimpuls

De rietimpuls is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, waterschap Reest en Wieden en de rietteeltsector. In de rietimpuls streven zij ernaar om zowel de rietteelt als de natuurdoelen in het kader van Natura2000 duurzaam in stand te houden.


« Bekijk alle nieuwsberichten