Kavelruil: het kan ook klein, snel en voordelig

9 april 2015

Veel agrariërs denken bij kavelruil aan grote projecten, veel betrokkenen en een lange doorlooptijd. Dat is onterecht. Ook als er maar drie of vier boeren in een gebied grond willen ruilen, komen onze kavelruilcoördinatoren graag langs om de wensen en mogelijkheden te inventariseren. Door onze kennis van de boerenpraktijk en het Overijsselse platteland én onze jarenlange ervaring met kavelruilprojecten, kunnen we ervoor zorgen dat kleinschalige ruilingen al binnen een tot drie maanden afgewikkeld worden. 

Seine Grefelman, naast Egbert Wever en Wilco Pasman kavelruilcoördinator bij Stimuland, vertelt: “Via keukentafelgesprekken vormen we ons een beeld van de wensen, welke partijen bij de ruil nodig zijn en hoe de ruiling aangevlogen kan worden. Doordat wij als kavelruilcoördinator van Stimuland onafhankelijk zijn, krijgen we vaak meer los dan wanneer boeren onderling deze gesprekken voeren. Dat komt de effectiviteit en snelheid van het ruilproces ten goede.” Egbert Wever vult aan: “Soms heb je als boer een sparringpartner nodig om te kijken of de verkaveling beter kan en wat eventuele mogelijkheden zijn. Maar bepaalde zaken bespreek je nu eenmaal liever niet met iedereen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die de betrokkenen bij kavelruil aan ons geven.”

Haalbaarheid en kosten
Aan de hand van keukentafelgesprekken brengen de kavelruilcoördinatoren van Stimuland de mogelijkheden, haalbaarheid en kosten in beeld. Is er eventueel subsidie beschikbaar of kan de ruil opgeschaald worden? Dan gaan zij daar mee aan de slag. De uiteindelijke kosten hangen vooral af van het aantal deelnemers en de eventuele kosten voor kadastrale inmetingen. “Onze ervaring heeft ons geleerd dat een bedrag van € 300,- tot € 400,- per hectare realistisch is. Kleinschalige ruilprojecten kunnen aanvullend zijn op een planmatig kavelruilproject of volgen op een grondaankoop waar nog een ruil achteraan moet”, aldus Wilco Pasman.

Ideeën voor een kleinschalige ruiling?
Heeft u ideeën voor een kleinschalige ruiling? Laat het ons weten via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl. We verkennen samen met u de mogelijkheden en schuiven graag een keer bij u aan de keukentafel aan!


« Bekijk alle nieuwsberichten