Kansen gekoppeld aan klimaatverandering

25 februari 2016

In 2015 schreef Koen Olde Hanter zijn afstudeerscriptie over de kansen gekoppeld aan klimaatverandering. Hiervoor liep hij een aantal maanden bij Stimuland mee en verzorgde hij voor ons een interactieve workshop voor de verschillende stakeholders binnen Landgoederenzone Oldenzaal. Het beeld dat veel mensen bij klimaatverandering hebben, is negatief. Overstromingen, hittegolven en grote stormen zijn scenario’s die veelvuldig voorbij komen. In de workshop die Koen eind vorig jaar verzorgde, liet hij de deelnemers op een andere manier naar klimaatverandering kijken.

Innovatieve maatregelen en wisselen van perspectief
Samen bespraken de deelnemers technische en sociaal innovatieve maatregelen gerelateerd aan klimaatverandering. Via concrete voorbeelden uit de praktijk werd in de workshop ook aandacht geschonken aan experimenten en de hierbij behorende ervaringen van de deelnemers. Met name ook het vanuit verschillende perspectieven kijken naar klimaatverandering leverde waardevolle nieuwe inzichten op voor de workshopdeelnemers. De praktijk is namelijk dat veel mensen geneigd zijn om klimaatverandering vanuit het waterperspectief te bekijken. Benadering van klimaatverandering vanuit één perspectief resulteert veelal in ingesleten gewoontes: men onderneemt acties zoals die altijd al zijn gedaan. In de workshop en het door Koen ontwikkelde onderhandelingsspel dat onderdeel uitmaakte van de workshop, liet Koen de deelnemers ook vanuit andere perspectieven kijken, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van droogte of hittestress. Erg zinvol en leerzaam, zo bleek uit de reacties van de deelnemers.

Meer begrip door onderlinge verhoudingen bespreekbaar te maken
Tijdens de workshop werd door de deelnemers open over de (van oudsher verstarde) institutionele verhoudingen tussen landbouw- en natuurorganisaties gesproken. Uit de workshop bleek dat deze verhoudingen geen probleem hoeven te zijn, als er maar open over gesproken kan worden. Dit gebeurde tijdens de workshop en dat resulteerde over en weer in meer begrip voor elkaars visies en standpunten.

Een dikke voldoende
Koen kreeg van de Radboud Universiteit Nijmegen een dikke voldoende voor zijn afstudeerscriptie waarmee hij zijn master Milieumaatschappijwetenschappen succesvol afgerond heeft. Inmiddels richt hij zich op het vinden van een baan. Bent u benieuwd naar de afstudeerscriptie, wilt u meer weten over Koen of de aanpak van de interactieve workshop die hij voor ons begeleidde? Neem dan contact op met het secretariaat van Stimuland via (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten