Kampen zet stappen naar een inclusieve gemeente

26 november 2018

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking bekrachtigd. Hierin staat dat mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking volwaardig aan de maatschappij moeten kunnen deelnemen en dezelfde rechten en kansen hebben. Ongeveer 15% van de mensen in Nederland heeft een beperking. Gemeente Kampen startte met Stimuland en Arcon een traject om ervoor te zorgen dat deze mensen ook mee kunnen doen zodat de samenleving leuker, diverser en beter wordt.

Tijdens een informatiebijeenkomst werd aan Kampenaren uitgelegd wat het VN-verdrag inhoudt en wat er nodig is voor een inclusieve samenleving. Ervaringsdeskundigen vertelden hoe inclusief Kampen op dit moment is. Er bleek nog genoeg werk aan de winkel te zijn. Onderdeel van het project ‘Kampen inclusief’ was ook dat Kampenaren in gesprek gingen met vertegenwoordigers van  politieke partijen: hoe kijken zij aan tegen Kampen inclusief en wat mogen de Kampenaren van hen verwachten? Wordt Kampen straks inclusiever of zelfs de meest inclusieve gemeente van Nederland?

Uitvoeringsagenda en nieuwe functie
Voor het project Kampen Inclusief tekende Stimuland als onafhankelijke partij voor de procesbegeleiding. Vanuit die rol brachten we ambtenaren, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar. In de uitvoering werd nauw samengewerkt met Arcon en  het Cluster Mensen met een beperking, onderdeel van de Adviesraad  Maatschappelijke Ondersteuning Kampen. Het project heeft inmiddels geresulteerd in een concrete uitvoeringsagenda én een nieuwe functie bij de gemeente Kampen. De gemeente heeft op advies van Stimuland besloten een ervaringsdeskundige (lees: iemand met een beperking) aan te nemen die als ambassadeur en aanjager fungeert voor inclusie in Kampen. Hiermee is Kampen een van de eerste zo niet de enige gemeente in Nederland die inclusiviteit op deze manier vertaalt in haar beleid.

Ook aan de slag met inclusie bij uw gemeente?
Hoe geeft uw gemeente op lokaal niveau uitwerking aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking? Welke stappen zet uw gemeente op het gebied van inclusiviteit? Stimuland helpt u graag. Neem contact op met Lucie Otten via lotten@stimuland.nl of (0592) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten