Je leven lang blijven wonen in een dorp in deze tijd waarin kleine kernen het moeilijk hebben. Kan dat?

23 juni 2016

De meeste inwoners van het Overijsselse dorp Windesheim willen hun leven lang in het dorp blijven wonen. Gaat dat lukken in deze tijd van vergrijzing, terugtrekkende overheid en eigen initiatief van burgers? Als het aan de dorpsbewoners ligt wel. Ze zitten namelijk niet stil. Vanaf juni 2015 zetten ze zich vanuit de werkgroep Windesheim in om het dorp “toekomstproef” te maken. Sinds dit voorjaar worden zij daarbij ondersteund door onze collega Renske de Man.

Windesheim is een sterke en zeer zelfredzame kern waar de maatschappelijke inzet van belang is voor het bestaan en de leefbaarheid van het dorp. De basisschool en het dorpshuis zijn de enige voorzieningen. Bewoners missen winkels en zorgvoorzieningen, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente Zwolle. In de werkgroep Windesheim zitten naast bewoners ook professionele organisaties, denk aan het dorpshuis, de basisschool, BSO Doomijn, Travers/Welzijn, het sociale wijkteam en de gemeente Zwolle. In overleg met de werkgroep stelde Renske vast dat de methodiek om tot een toekomstvisie te komen aan de hand van scenario’s, het beste bij de behoefte past. Hiervoor werd de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten georganiseerd, werkgroepbijeenkomsten én bewonersavonden. Bij de werkgroepavond in mei was een tekenaar aanwezig die samen met de werkgroepleden de op de bewonersavond gevormde ideeën vertaalde in scenario’s. Hieruit kwamen verschillende beelden voor de toekomst van Windesheim; meer rust en ruimte gericht, of juist op groei en voorzieningen.

Verduidelijking
Op deze illustratie werd tijdens de bewonersavond in juni doorgeborduurd. Via flipovervellen konden de aanwezige bewoners hun meningen en ideeën bij de geschetste scenario’s noteren. Aan het eind van de avond werden de puntjes op de i gezet. Dit om er zeker van te zijn dat ook de mensen die deze avond niet aanwezig waren, weten wat elk scenario inhoudt.

Stemmen
Elke inwoner van Windesheim heeft de afgelopen weken zijn of haar stem uit kunnen brengen op het uitwerken van één van de vier scenario’s. Deze week worden de stemmen geteld. Het scenario met het meest aantal stemmen wordt de komende periode vervolgens verder door de werkgroep uitwerken tot een dorpsvisie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de techniek van scenarioplanning? Wilt u met uw dorp ook aan de slag met een visie op de toekomst en kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op via (0529) 47 81 80 of stuur een mail naar info@stimuland.nl.


 


« Bekijk alle nieuwsberichten