Informatiebijeenkomst voor nieuwe deelnemers project 'Boeren voor drinkwater' op 1 juni a.s.

24 mei 2016

Sinds 2011 is Stimuland betrokken bij het project ‘Boeren voor drinkwater’. Samen met 15 agrarische ondernemers en overige projectpartners Royal HaskoningDHV, Wageningen-UR en Countus richten we ons binnen dit project op het verminderen van milieubelasting én het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Het project wordt ondersteund vanuit de provincie Overijssel en Vitens. Deelnemers nemen gericht maatregelen die bijdragen aan de vermindering van het bodemoverschot en ook goed zijn voor de portemonnee. Voor nieuwe deelnemers die bij het project aan willen sluiten, organiseren we op woensdagavond 1 juni een informatiebijeenkomst.

Voor wie
Omdat we streven naar een gebiedsdekkende aanpak wordt het project ‘Boeren voor drinkwater’ uitgebreid en zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. Agrariërs en grondgebruikers binnen de meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden kunnen aansluiten. Daarnaast zullen ook loonwerkers en agrarische adviseurs betrokken worden bij de uitvoering. 

Bent u 1 juni aanwezig?
Tijdens de informatieavond wordt u nader geïnformeerd over het project. U kunt zich aansluitend aan de informatiebijeenkomst aanmelden als deelnemer van het project ‘Boeren voor drinkwater’. De informatiebijeenkomst op 1 juni  start om 20.00 uur en vindt plaats in De Poppe aan de Holterweg 23 in Markelo. Graag vernemen we vooraf of u naar deze informatiebijeenkomst gaat. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@stimuland.nl  of door te bellen met (0529) 47 8180. Na opgave ontvangt u de agenda voor de bijeenkomst. Wilt u meer informatie over het project? Vraag dan via bovengenoemde contactgegevens de Flyer ‘Boeren voor drinkwater’ aan.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten