Informatiebijeenkomst streekproducten in gemeente Hardenberg

18 april 2013

Op 22 april aanstaande organiseert de gemeente Hardenberg in samenwerking met LTO Noord afdeling Hardenberg, Coöperatieve Vereniging Vechtdalproducten en Stimuland (met initiatiefgroep van landbouwers), een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van streekproducten voor kleine en grote agrarische ondernemers uit de gemeente Hardenberg. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Hardenberg en begint om 19.45 uur.


De gemeente Hardenberg telt ruim 850 agrarische bedrijven. Al deze bedrijven hebben te maken met een landbouwsector die in ontwikkeling is. Denk alleen maar eens aan het nieuwe Europese landbouwbeleid waarbij verdergaande liberalisering een belangrijke rol speelt.

Trends in de consumentenmarkt
Ook op de consumentenmarkt  zijn belangrijke ontwikkelingen gaande. Denk aan de trend van een toenemende behoefte aan goede, eerlijke en pure producten waarvan de herkomst duidelijk is. Consumenten hechten bovendien in toenemende mate meer belang aan het aspect beleving. Via het aanbieden van streekproducten kunnen agrarische ondernemers een nieuwe markt aanboren en inspelen op deze belangrijke ontwikkelingen in het gedrag van de consument. De afzet van streekproducten biedt agrarische ondernemers bovendien de mogelijkheid om meer betrokkenheid te verkrijgen bij het eindproduct en meer invloed uit te kunnen oefenen op het soort, de kwaliteit en de prijs van het eindproduct.

Streekproducten op grote en kleine schaal
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt aandacht geschonken aan de gangbare markt voor streekproducten ofwel de producten met hun bedrijven en organisatie zoals we die momenteel kennen. Tijdens de avond wordt echter óók aandacht geschonken aan de markt van streekproducten voor de grotere landbouwbedrijven, waarbij de verwerking van de agrarische producten en het in de markt zetten van het streekproduct wordt neergelegd bij andere specifieke bedrijven, al dan niet via eigen coöperatieve verbanden.

Programma
Het avondprogramma omvat meerdere sprekers. Jan Roelof Meesters van Rabobank Vaart en Vechtstreek vertaalt macro-economische ontwikkelingen in de landbouw naar kansen voor het Vechtdal. Victor Immink van het LEI, Universiteit Wageningen neemt  de toehoorders mee in de uitkomst van LEI onderzoeken naar de markt van streekproducten. Na een korte pauze worden er vervolgens drie  korte inleidingen verzorgd door respectievelijk Adri Ooms  (het merk Vechtdal Streekproducten en het vermarkten van de producten), Jaap Hadders (het opzet en functioneren van De Coöperatieve Vereniging voor Vechtdalproducten) en Rene Jansen, ondernemer van de Vechtdalhoeve in Arriën (over zijn bedrijf met Brandrode runderen in relatie tot streekproducten uit het Vechtdal). Daarna volgt een forumdiscussie. Tot slot zal Wilco Pasman van Stimuland stil staan bij het vervolgproces.


« Bekijk alle nieuwsberichten