Informatiebijeenkomst ‘Nieuwe energie in Mestverwerking’

11 februari 2014

Stimuland en Countus nodigen veehouders, mestverwerkers, akkerbouwers, loonwerkbedrijven en adviseurs uit voor een informatieve en inspirerende middag op woensdag 26 februari 2014. Naast interessante inleidingen is er een bedrijvenmarkt met initiatiefnemers en aanbieders van diensten op het gebied van mestverwerking. De middag wordt afgesloten met een excursie naar een mestverwerkingsbedrijf.

Sinds 1 januari jl. is verwerking van een deel van het mestoverschot wettelijk verplicht. Om aan de wet te voldoen moet het overschot aan fosfaat buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet. De grootste opgave ligt er voor de varkens- en rundveemest. Wat zijn de consequenties van deze mestverwerkingsplicht en welke mogelijkheden hebben veehouders om er aan te voldoen? Welke technieken zijn er om mest te verwerken op grote schaal of juist op het eigen bedrijf? Welke nieuwe kansen doen zich voor?

Nu vanuit de mestverwerkingplicht de noodzaak tot ontwikkeling van mestverwerking aanwezig is, ligt er een kans om mestverwerking en biovergisting  te combineren.
Door een goede combinatie van technieken, locaties en organisatie, kunnen twee doelen tegelijk gerealiseerd worden, namelijk: bijdrage aan het creëren van evenwicht op de mestmarkt en bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen voor duurzame energie en klimaat.

Opgave
Op woensdagmiddag 26 februari 2014 wordt op al deze onderdelen ingegaan tijdens de informatiebijeenkomst | bedrijvenmarkt | excursie. De ontvangst is vanaf 12.00 uur.
Deelname is gratis maar u dient zich wel op te geven via info@stimuland.nl | (0529) 47 81 80.
Graag vernemen we dan of u gebruik maakt van de lunch en/of de excursie.
Het complete programma is te bestellen bij Stimuland maar ook hier te vinden.


« Bekijk alle nieuwsberichten