Ikigai – column door 4D-makelaar Karola Schröder

28 januari 2019

“Vind je Ikigai”. Het is de titel van een boekje; “Voor iedereen die de wereld tot een mooiere en aangenamere plek maakt, door zijn passies te delen en ze bij anderen te laten opbloeien”. Mensen die initiatieven ontplooien voor hun dorp, buurt of wijk. Die hun omgeving ontwikkelen, zodat die van waarde is. Mensen waar ik als 4D-makelaar in het Vechtdal graag voor en mee werk.

Initiatiefnemers verder helpen
Om van een idee, naar een plan en een gewenste situatie te komen, heb je als initiatiefnemer een flinke weg te gaan. Er komen veel vragen op je pad. Wat is precies het doel dat je voor ogen hebt? Wie ben je precies? Hoe betrek je anderen bij dat doel? Wat doe je met de mensen die iets heel anders vinden? En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Hoe zit het met de financiering? Hoe zit het met verantwoordelijkheden? Wat is een goede planning? Hoe blijf je enthousiast? Hoe ga je om met tegenvallers? Zomaar wat vragen waar ieder initiatief en elke initiatiefnemer te maken krijgt. Vanuit mijn rol als 4D-makelaar sta ik initiatiefnemers met raad en daad bij. Ik richt me op initiatiefnemers in het Vechtdal. Ook de andere vier regio’s in Overijssel hebben een eigen 4D-makelaar. We bieden ondersteuning bij de 4D’s: durven, delen, denken en doen.

Sociale kwaliteit
Voor de provincie Overijssel ontwikkelde Stimuland de 4D-aanpak. Hiermee kan jouw sociale initiatief tot bloei komen. In deze aanpak werken partners op het gebied van zorg, natuur, sport en cultuur nauw met jou samen. De inzet van 4D-makelaars is een onderdeel van de 4D-aanpak voor het provinciale programma voor Sociale Kwaliteit. Daarbij gaat het om het versterken van de sociale cohesie (de sociale samenhang) , sociaal empowerment (eigen kracht versterkend) , sociale inclusie (iedereen kan meedoen)  en sociaal economische zekerheid.

Voorbeelden uit de praktijk
Als 4D-makelaar zijn we vooral beschikbaar voor vragen van individuen of organisaties die zich inzetten om de sociale kwaliteit te vergroten. Waar je dan aan kunt denken? Nou, ik ben bijvoorbeeld betrokken bij een kinderboerderij die een zintuigen route wil aanleggen. Ik denk mee over een partner waar zij hun  plan mee kunnen ontwikkelen. En over waar ze financiering kunnen vinden voor de uitvoering van hun plan. Maar ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij een sportclub die voor kinderen extra faciliteiten wil ontwikkelen. En bij een inloophuis dat bezig is de voorziening voor langere duur te ontwikkelen en zich afvraagt hoe ze dat kunnen aanpakken. Mijn werk als 4D-makelaar is erg divers, geen week is hetzelfde. Zo ben ik bijvoorbeeld ook benaderd door een groep in een dorp die een bijeenkomst wil organiseren  en sprekers op een bepaald thema zocht. En door een onderneemster die een mooi idee had voor meer bewegen in de natuur en aan mij vroeg om een keer mee te denken om haar plan helder te krijgen. Stuk voor stuk mensen met een passie. Die ergens voor gaan. En op zoek zijn naar iemand die ze ondersteunt bij de ontwikkeling van hun plannen. Zodat ze weer verder kunnen.

Concreet en praktisch
Tijdens het gesprek, telefonisch of persoonlijk, luister ik vooral en stel ik vragen over zaken die bij het ontwikkelen van een idee altijd van pas komen. Als initiatiefnemer kun je kosteloos gebruik maken van mijn kennis, ideeën en ervaringen. Als ik mensen ken met wie je contact kan leggen voor extra kennis en expertise dan breng ik je graag met ze in contact. Dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers van initiatieven zijn die een vergelijkbaar plan hebben, maar ook mensen van organisaties die hulp kunnen bieden. En, wat prettig is: er zijn vijf 4D-makelaars in Overijssel, dus als ik het niet weet, vraag ik advies bij mijn collega’s.

Investeren in initiatieven
Voor iedere regio in Overijssel is voor de periode van twee jaar een budget beschikbaar van 50.000 euro per regio. Dat budget is bedoeld om sociale initiatieven op weg te helpen, het zal dus per initiatief om een relatief ‘kleine’ bedragen gaan die toegekend worden. Voor het Vechtdal wordt de beoordeling of initiatieven in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit dit budget, uitgevoerd door Leader Noord Overijssel.  Wil je in aanmerking komen voor een bijdrage? Neem dan  contact met me op. Je ontvangt dan informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

Wanneer spreken wij elkaar?
Voor het Vechtdal ben ik wekelijks zes uur beschikbaar voor sociaal maatschappelijke initiatiefnemers. Heb je een vraag? Mail of bel me op: Karola.schroder@planet.nl of 06 224 96 025 om een afspraak te maken. Op 31 januari houd ik samen met de medewerkers van de provincie Overijssel spreekuur in Ontmoetingscentrum de Wiekelaar in Oudleusen van 9 tot 13.00 en aansluitend samen met Wout Noorman van Saam Welzijn van 13.30 tot 17.00 uur. Je bent van harte welkom! Maak wel even een afspraak via www.overijssel.nl/socialekwaliteit.Tot dan! 


« Bekijk alle nieuwsberichten