Hof van Twente pakt verborgen leed bij agrariërs in buitengebied aan

3 maart 2015

Boeren zijn vaak doorzetters. Die mentaliteit zorgt ervoor dat mensen uit het buitengebied vaak pas hulp zoeken als het water tot aan de lippen staat. In opdracht van de gemeente Hof van Twente organiseerde gebiedsmanager Wilco Pasman samen met Mediant Geestelijke Gezondheidszorg begin dit jaar een bijeenkomst voor boeren en boerinnen en  zogenaamde erfbetreders zoals voedervoorlichters, dierenartsen en accountants. Ook LTO afdeling Hof van Twente en de Zorg om Boeren en Tuinders (ZOB) waren aanwezig. 

Hard werken en doorzetten loont niet altijd
Bedrijfsadviseurs in de agrarische sector en hulpverleners hebben al langer de indruk dat zowel bij bedrijfsproblemen als bij psychische problemen erg laat hulp wordt gezocht. Zonder iedereen over één kam te scheren, kun je stellen dat mensen in het buitengebied doorzetters zijn die niet makkelijk over hun moeilijkheden praten. Ze voelen zich vertrouwd bij hard werken en doorzetten. Dat lijkt een strategie die ze lang kunnen volhouden. De keerzijde is dat problemen die niet op te lossen zijn met hard werken en doorzetten, vaak doorgroeien en veel meer gevolgen hebben dan nodig. Denk aan onnodig oplopende schulden omdat problemen te laat worden aangepakt. Of aan praktische problemen die ook psychisch worden, waardoor de situatie vaak onnodig complex wordt.

Platform biedt hulp
Tijdens eerdergenoemde bijeenkomst was er veel herkenning en is besproken wat men vanuit de eigen achtergrond aan de problemen kan doen, zodat op tijd hulp wordt gezocht door zowel de boeren als het netwerk van de boeren. Het is duidelijk geworden dat men behoefte heeft aan een platform waarin alle nodige informatie en contacten te vinden zijn. Het platform kan boeren, erfbetreders en hulpverleners (maatschappelijk werkers en huisartsen) informeren waar ze met hun vraag naar toe kunnen. Onze collega Wilco Pasman gaat als gebiedsmanager van de gemeente Hof van Twente samen met LTO en Mediant Geestelijke Gezondheidszorg met het platform aan de slag. Wilt u meer weten of hulp bij het oplossen van problemen, neem dan contact op met Wilco Pasman via (0529) 47 81 80 of wpasman@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten