"Het is toch ook mijn dorp!"- Jongerenparticipatie op het platteland

30 oktober 2017

Het platteland krimpt, jongeren trekken weg naar steden en willen niet op het ‘saaie’ platteland zonder voorzieningen wonen. “Moeilijk te geloven als je met plattelandsjongeren spreekt! Vaak geven zij aan zoekende te zijn naar een (starters)woning in hun (geboorte)dorp, zijn ze actief in het lokale verenigingsleven en willen ze ook in de toekomst hun dorp leuk en leefbaar houden”, aldus  Mirjam Arends. Ze schrijft er een column over.

Veel jongeren zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid van hun omgeving. Zo organiseren ze bijvoorbeeld feesten, theater, een fietsvierdaagse of een trekkertrek. Evenementen waar jong en oud op af komen.

PJG en GAJK
Ook Stimuland zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland. Daarbij speelt de rol van plattelandsjongeren een essentiële rol, zij zijn immers de toekomst. Mijn Stimulandcollega Babke Roeterdink, Ellen de Lange (de Mobiele Boer) en ik worden ingehuurd door het Dagelijks Bestuur van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG), de overkoepelende vereniging voor lokale plattelandsjongerenorganisaties in Gelderland. Onderdeel hiervan is ook het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) dat zich inzet voor de belangenbehartiging van jonge boeren en tuinders.

Grote betrokkenheid van jongeren
Bewoners benaderen PJG vaak om jongeren te betrekken in het vormen van visies en plannen voor hun dorp. Iets wat vaak moeilijker blijkt dan het betrekken van overige inwoners. Zijn jongeren dan laks en hebben zij geen mening over hun leefomgeving? Zeker wel! Het punt is alleen dat je hen eigenaarschap en verantwoordelijkheid geeft.  “Het is toch ook mijn dorp?” Vaak is de betrokkenheid bij dat wat er gebeurt in hun leefomgeving groot en willen zij echt wel meedenken en meehelpen. Alleen: hoe dan? Vanuit PJG helpen wij bij het betrekken van de jongeren én met het bedenken en uitvoeren van methoden om de mening van de jongeren naar boven te halen.

Belangenbehartiging en contact met gemeenten
Daarnaast ondersteunt PJG haar leden. De lokale afdelingen draaien op de vele jonge vrijwilligers die zich in besturen ontwikkelen en zich inzetten voor hun leefomgeving. Hierbij speelt belangenbehartiging en contact met gemeenten steeds vaker een rol. Wet- en regelgeving belemmeren jongeren soms in het uitvoeren van activiteiten voor hun leefomgeving. Flexibiliteit in het omgaan hiermee en oplossen hiervan is kenmerkend voor de bestuursleden. Daarbij worden zij ondersteund door PJG.

Noaberschap
Zelf opgegroeid als een plattelandsjongere, is het geweldig om mij via mijn werk in te kunnen zetten voor de leefbaarheid en belangenbehartiging van jongeren in het buitengebied. Ik kom uit een klein buurtschap in de Achterhoek, waar je opgroeit met de vanzelfsprekendheid van noaberschap en inzet voor je dorp. Waar in tijden van vreugde en verdriet je buurt voor je klaarstaat. Waar ons kent ons onontkomelijk is en de sociale cohesie zowel beklemmend als bevrijdend kan zijn. Want ja, het heeft zo z’n voor- en nadelen om op het platteland te wonen, maar ik zou het niet anders willen.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland
Sinds januari 2017 is PJG onderdeel van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Dit maakt het mogelijk om naast onze leden ook andere jongeren op het platteland te kunnen betrekken en ondersteunen. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is geïnitieerd door de Provincie Gelderland en een samenwerking tussen vier organisaties: Spectrum, Zorgbelang Gelderland, DKK (vereniging kleine kernen Gelderland) en PJG.

Meer informatie
Wil je meer weten over PJG of over die visie van Mirjam? Bel haar op via 06 13 48 84 72 of mail naar marends@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten