Hazendammer Blok: samen succesvol

14 mei 2014

Eind april hebben we samen met vertegenwoordigers van provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, gemeente Hof van Twente, agrariërs en overige betrokkenen het project Hazendammer Blok in Diepenheim afgesloten. Een project waarbij onze collega Wilco Pasman nauw betrokken was vanuit zijn rol als gebiedscoördinator in de gemeente Hof van Twente. Vanuit die rol begeleidde Wilco onder andere de vrijwillige kavelruil die met het project gepaard ging. Samen met agrariërs, landgoed Weldam, provincie, waterschap en gemeente werkte hij vervolgens aan verschillende ontwikkelingen die een relatie hebben met de Regge. Het resultaat mag er zijn!

De betrokkenen bogen zich samen over de water- en overige functies voor invulling van het gebied tussen de Regge en het Twentekanaal bij Diepenheim. Inmiddels meandert de Regge er weer en zorgt hij voor extra waterberging bij hevige regenval. Daarnaast is door de aanleg van zogenaamde stapstenen (mini-natuurgebieden die dienen als schuilplaats, voederplaats of woongebied voor klein en groot wild) de natuurwaarde verder vergroot. Bovendien is de toeristische aantrekkingskracht van het gebied langs de Regge enorm toegenomen. Dit laatste is onder andere gerealiseerd door het aanleggen van wandel- en fietspaden en het leggen van een relatie met kunst en cultuur via de aansluiting bij de Tuinen van Diepenheim. Meer weten over het project, de aanpak en het resultaat? Neem contact op met Wilco Pasman via (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten