Handreiking Kwaliteitsimpuls Agro & Food

23 mei 2017

Bij agrarische bedrijven die flink willen groeien is vaak een wijziging van het bestemmingsplan en vergroting van het bouwblok aan de orde. De afgelopen jaren was hiervoor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van toepassing. Aanvullend op de KGO wordt nu de Kwaliteitsimpuls Agro & Food geïntroduceerd. Stimuland heeft  de provincie Overijssel ondersteund bij het zoeken en beschrijven van voorbeelden van agrarische bedrijven die én flink gegroeid zijn én kwaliteitswinst gerealiseerd hebben. De Handreiking is nu al beschikbaar op de website van de provincie, en vanaf volgende week vrijdag in boekvorm.

Kwaliteitsimpuls Agro & Food
Voor de KGO vraagt de provincie de ondernemer te investeren in de kwaliteit van de omgeving rondom zijn locatie, bijvoorbeeld door de landschappelijke inpassing van gebouwen te verbeteren. De Agro & Food-sector gaat een transitie naar duurzaamheid in. Het provinciaal beleid voor de agrarische sector wordt daarom aangepast: agrarische bedrijven krijgen de ruimte om te groeien als ze daarbij kwaliteitswinst realiseren. Deze kwaliteitswinst betreft zowel ruimtelijke kwaliteit (toepassing van de KGO), als winst ten aanzien van duurzaamheid en sociale kwaliteit.

Hoe gaat het in zijn werk
De Kwaliteitsimpuls Agro & Food wordt op dezelfde wijze geregeld als de KGO: kwalitatief, met veel ruimte voor maatwerk en in de verordening een tekst op hoofdlijnen. De ondernemer en zijn ondernemerschap staat centraal. De kwaliteitsimpuls Agro & Food is geen afvinklijstje en vraagt dus een andere benadering voor gemeenten, ondernemers en adviseurs.

Handreiking
Om de tekst van de nieuwe verordening goed te begrijpen en ter ondersteuning van de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Agro & Food heeft de provincie Overijssel een handreiking gemaakt. In deze handreiking komt een groot aantal beleidsvelden uit de Omgevingsvisie samen waar de provincie graag kwaliteitswinst wil boeken. Denk aan (grond)waterkwaliteit, milieukwaliteit, energie(transitie), bodem, klimaatadaptatie, natuur en landschap, circulaire economie, dierenwelzijn en volksgezondheid. Naast deze beleidsvelden besteedt de handreiking ook aandacht aan sociale kwaliteit.

Voorbeeldige bedrijven
In de handreiking wordt aan de hand van een groot aantal voorbeeldbedrijven zichtbaar gemaakt op welke manieren kwaliteitswinst te realiseren is. In opdracht van de provincie Overijssel heeft onze collega Harry Roetert namens Stimuland deze voorbeeldbedrijven beschreven. Stuk voor stuk zijn het inspirerende ondernemers, met ‘voorbeeldige’ bedrijven en toch ook heel verschillend van elkaar.

Meer weten?
De handreiking is in digitale vorm al te vinden op de website van de provincie Overijssel, op http://www.overijssel.nl/thema's/ruimtelijke/omgevingsvisie/alle-nieuwsberichten/handreikingen/ .

Op vrijdag 2 juni, tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen en geïnteresseerden, wordt het eerste exemplaar van de handreiking in boekvorm door gedeputeerde Hester Maij aangeboden aan burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte. De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf van Robert Nijkamp aan de Nieuwe Deventerweg 26 in Raalte, om 13.30 uur.  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Harry Roetert via info@stimuland.nl  of (0529) 47 81 80. 


« Bekijk alle nieuwsberichten