Gezocht: creatieve en innovatieve agrarische ondernemers rondom natuurgebieden!

13 augustus 2015

Binnenkort gaat het project “Omgevingsgericht ondernemen in Overijssel” van start. In dit project worden agrarische ondernemers die hun bedrijf in de buurt van natuurgebieden hebben, begeleid bij het maken en ook daadwerkelijk realiseren van een ondernemingsplan dat inspeelt op de specifieke omstandigheden van hun bedrijf en de kansen in de omgeving. Bij het realiseren worden ook andere partijen rondom het bedrijf, de ondernemer en de omgeving betrokken. Zij zullen meedenken over het plan. Bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen, markt- en ketenmogelijkheden, de  financiering (b.v. banklening, subsidies, maar ook crowdfunding). Er is ruimte voor drie ondernemers. Movares en Stimuland verzorgen de begeleiding van het project. Het project wordt gefinancierd door de provincie Overijssel.

Voor wie?
Dit project is bedoeld voor agrarische ondernemers in de ‘Zone ondernemen met Natuur en Water’. Wij zoeken ondernemers die open en initiatiefrijk zijn en open staan voor andere vormen van bedrijfsvoering. 

Wat voor plannen?
Inhoudelijk kunnen de plannen van de ondernemers zeer verschillend zijn: het kan gaan over manieren om natuurbeheer te integreren in de bedrijfsvoering (randenbeheer, kruidenrijke graslanden, alternatieve gewassen, etc.), maar ook over meer innovatieve maatregelen met compleet andere verdienmodellen (speciaal-producten, recreatie, dienstverlening, etc.). Ook grootschalig boeren met alternatieve huisvestingsmethoden, begrazing van natuurgebieden en dergelijke kunnen onderdeel zijn van het plan.

Wat kost het?
‘Bloed, zweet en tranen’ is wat we beloven. Maar uiteindelijk zal het alle inspanning waard zijn!

Wat levert het op?
Voor de ondernemer betekent het niets meer of minder dan de ontwikkeling van nieuwe toekomstmogelijkheden voor het agrarische bedrijf, op een plek waar een reguliere bedrijfsvoering moeilijk of niet mogelijk is. U ontwikkelt met hulp van deskundigen en andere betrokkenen een bedrijfsplan dat ambitieus maar realistisch is en waarvoor u ook commitment krijgt bij gebiedspartijen.  Het bedrijf komt ook letterlijk en figuurlijk ‘in the picture’, oftewel: aandacht van media en vakbladen. Ook dit kan u ondersteunen bij het realiseren van de plannen.

Hoe kan ik meedoen?
Meer informatie en aanmelden bij Stimuland, T (0529 ) 47 81 80 | E info@stimuland.nl
Projectleiders zijn Wilco Pasman en Harry Roetert.

Reageer snel om mee te kunnen doen, maar in ieder geval voor eind augustus!


« Bekijk alle nieuwsberichten