Gezocht: burgerinitiatieven voor Pitch Burgerondernemingen

3 maart 2015

In Overijssel zijn veel burgerinitiatieven waarbij burgers zaken zelf organiseren. Denk bijvoorbeeld aan kulturhusen/dorpshuizen of zorgcorporaties. Burgerinitiatieven groeien en professionaliseren. Voorheen werden zij vaak door de overheid gefinancierd. Dat is nu veelal aan de initiatieven zelf. In de praktijk is het voor veel van hun een uitdaging om de activiteiten blijvend kostendekkend te krijgen met geld en/of inzet van vrijwilligers. Om deze burgerinitiatieven verder te helpen, organiseren wij in juni de Pitch Burgerondernemingen. 

Opzet pitch
Tijdens de Pitch Burgerondernemingen presenteren vier initiatieven hun plannen aan een jury van mogelijke financiers. Deze jury - met expertise over bankfinanciering, crowdfunding, ondernemen en marketing - beoordeelt de vier pitches en bijbehorende businessplannen. De jury adviseert en coacht de initiatieven met betrekking tot het financieren van hun plannen. Afhankelijk van de professionaliteit en het toekomstperspectief financiert de jury zelf een deel van het benodigde kapitaal. Aan het eind van de avond wordt er ook een publieksprijs uitgereikt ter waarde van € 1.000,00.

Steun provincie Overijssel
De Pitch Burgeronderneming wordt georganiseerd door Stimuland, met steun van de provincie Overijssel. De provincie financiert de Pitch Burgerondernemingen vanuit het programma Overijssels Bestuur 20XX. Dit programma heeft als doel de kracht van de samenleving te versterken.

Uw plan pitchen in juni?
Bent u betrokken bij een burgerinitiatief en wilt u uw plan presenteren aan een professionele jury? Meld u dan bij ons aan via (0529) 45 81 80 of info@stimuland.nl. Wij verzamelen alle aanmeldingen en maken een selectie van de initiatieven die hun plannen in juni mogen komen presenteren tijdens de Pitch Burgerondernemingen. Aangezien er voor burgerinitiatieven met een plan voor energie een speciale Energy Pitch is, zijn deze initiatieven uitgesloten van deelname aan de Pitch Burgerondernemingen.


« Bekijk alle nieuwsberichten