Geslaagd plattelandsdebat in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement

28 mei 2019

Op 13 mei 2019 organiseerde Stimuland samen met LTO Noord regio Oost en de agrarische jongeren Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) een plattelandsdebat. De besluiten die genomen worden in het Europees Parlement hebben een grote impact op de agrarische sector en het regionale platteland. Reden voor Stimuland om dit debat (mede) te organiseren. Onder leiding van voorzitter van LTO-Noord regio Oost Ben Haarman reageerden Nilüfer Vogels (Volt), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD), Frank Futselaar (SP) en Anja Haga (CU/SGP) op de stellingen, ingeleid door de organisatoren, en vragen uit het publiek. Ruim 70 belangstellenden waren aanwezig

Projectmanager Riek van der Harst vertegenwoordigde Stimuland bij het debat. Zij vertelt: “Het belang van de besluiten in de Europese Unie voor de agrarische sector en het regionale platteland was op voorhand duidelijk. De impact van Europa hierop is groot en daarom is het belangrijk de aanwezigen tijdens deze avond in gesprek te laten gaan met kandidaat-politici voor het Europees Parlement om tot een bewuste keuze te komen op 23 mei jl.”

Verloop van het debat
Bij de aftrap van de avond werd stilgestaan bij de gebeurtenissen in Boxtel waar op dat moment een varkenshouderij bezet werd door een grote groep actievoerders. De landbouworganisaties spraken hierover hun afkeur uit evenals de vijf panelleden.  Ondanks deze situatie werd overgegaan naar het debat. Levendige discussies vonden uiteindelijk plaats tussen kandidaten en de zaal over onder andere het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De avond werd afgesloten door Ben Haarman. Riek is tevreden over de avond “De kandidaten kunnen met alle ideeën en suggesties uit de zaal aan de slag in Brussel. Daarnaast hebben wij gehoord wat de speerpunten van de politici zijn: hervorming van het Europees landbouwbeleid en er moet meer geld naar innovatie en duurzame initiatieven. Op basis hiervan gaan wij kijken hoe we deze ambities kunnen gaan omzetten in projecten voor agrariërs in de regio die direct toepasbaar zijn in de praktijk.”

Meer weten?
Sinds oudsher is Stimuland betrokken bij de Europese projecten in de regio. Recentelijk is bijvoorbeeld gestart met de uitvoering van drie waterbeheer- en bodemprojecten met 14 agrariërs in de gemeente Hof van Twente. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en maakt onderdeel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast is Stimuland op dit moment coördinator van LEADER in Salland. LEADER is onderdeel van het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Doel is initiatieven ondersteunen, om zo de economie en leefbaarheid op het platteland te versterken. Heeft u ook een idee voor een project of initiatief? Neem contact op met Riek via rvdharst@stimuland.nl of (06) 13 48 88 76.


« Bekijk alle nieuwsberichten