Gebiedscoördinatie: bruggen bouwen, partijen begeleiden en ontwikkelingen stimuleren

26 februari 2018

Medewerkers van Stimuland zetten zich niet alleen in Overijssel, maar ook in andere provincies in om de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Zo treedt Stimulander Mirjam Arends in Gelderland op als gebiedscoördinator voor de gemeente Ermelo. Zij ondersteunt de gemeente en de bewoners van de buurtschappen Horst en Telgt bij de uitvoering van hun buurtplan.

Het buurtplan Horst en Telgt ‘Gebiedsuitwerking Woon- en Werklandschap’ is een coproductie van de buurtvereniging Horst en Telgt, buurtbewoners en de gemeente Ermelo. Het buurtplan heeft een uitgebreide uitvoeringsparagraaf om concreet samen aan de slag te gaan.

Eigen kracht van bewoners en ambtenaren
Om de uitvoering van het plan te ondersteunen, vervult Mirjam namens Stimuland de rol van gebiedscoördinator. Haar insteek is om zoveel mogelijk uit te gaan van de eigen kracht van zowel bewoners als ambtenaren. Bewoners uit Horst en Telgt zetten zich in voor de uitvoering van het plan. Daarvoor werken ze in werkgroepen rondom verschillende thema’s zoals landschap en verkeer. Bij de werkgroepen zijn ook ambtenaren betrokken die binnen de gemeente over de verschillende thema’s gaan. Het verzelfstandigen van de werkgroepen staat voorop, om zo de continuïteit van de werkgroepen en de uitvoering van het buurtplan in de toekomst te waarborgen.

Onafhankelijkheid
Mirjam en de andere gebiedscoördinatoren van Stimuland gaan op basis van vertrouwen en onafhankelijkheid aan het werk om binnen een gebiedsproces bruggen te bouwen, relevante partijen te begeleiden, projecten te initiëren en gewenste ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Een gebiedscoördinator moet feilloos op de hoogte zijn van processen die in het gebied spelen. En dát zijn Mirjam en haar collega’s. Het zijn ervaren puzzelaars die de stukjes naadloos aan elkaar leggen.

Vertrouwenspersoon
De gebiedscoördinatoren van Stimuland worden regelmatig ingehuurd. Zij fungeren als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor alle relevante partijen in een gebied. Ze signaleren ontwikkelingen en brengen de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Daarnaast brengen ze netwerken en samenwerkingsverbanden tot stand en begeleiden ze projectideeën richting planvorming en uitvoering.

Meer weten?
Wilt u meer weten over gebiedscoördinatie in zijn algemeenheid of de aanpak in de buurtschap Horst & Telgt in het bijzonder? Neem contact op met Mirjam Arends via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten