Erfbetredersbijeenkomst Stil leed in buitengebied op 1 december 2016

23 november 2016

Bij bedrijfsproblemen, maar bijvoorbeeld ook bij psychische problemen, wacht men in het buitengebied over het algemeen lang met het inschakelen van hulp. In de gemeente Hof van Twente is juist hiervoor een platform in het leven geroepen waar agrariërs, bewoners uit het buitengebied, adviseurs en hulpverleners terecht kunnen om snel passende hulp te organiseren. Het platform bestaande uit vrijwilligers en professionals die een agrarische achtergrond hebben of uit de hulpverlening komen, neemt de problemen niet over maar weet wel goed de weg en kan snel de juiste mensen inschakelen. Op 1 december organiseert het platform een erfbetredersbijeenkomst.

Ervaringen delen
Tijdens een bijeenkomst voor erfbetreders, die Stimuland organiseert samen met gemeente Hof van Twente en LTO Noord afdeling Zuid-Twente, worden de deelnemers bijgepraat over de inzet van het Platform Stil Leed, het Actieplan agrarische sector in de gemeente Hof van Twente en de sociale kaart en wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Een aantal regionale erfbetreders is gevraagd om meer te vertellen over persoonlijke ervaringen en verwachtingen richting toekomst: Lia Buitenhuis (dierenarts), Arjan Zandvoort (voerleverancier), René Steentjes (bank) en Gerrit Versteeg (loonwerker).
Ook zal bedrijfscoach Paulien Hogenkamp haar ervaring delen en tips geven rondom het signaleren van en reageren op verborgen leed in het buitengebied.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 1 december 2016 om 20.00 uur in Zalencentrum Assink in Hengevelde. Opgave vooraf via info@stimuland.nl.

Uitvoeringsagenda
De gemeente Hof van Twente werkt aan een uitvoeringsagenda: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-september/19:30/
(zie de vergaderstukken onder agendapunt 8 – actieplan agrarische sector). In dit kader is Stimuland nauw betrokken bij het voeren van de gesprekken met de agrarische gezinnen en het organiseren en coördineren van de begeleiding.

Meer informatie
Diverse gemeenten volgen het voorbeeld van Hof van Twente. Zo is er medio november een erfbetredersbijeenkomst voor Hardenberg-Ommen-Dalfsen georganiseerd en zijn activiteiten gestart in onder andere de gemeenten Tubbergen, Almelo en Bronkhorst. Wilt u meer weten over het platform Stil leed in het buitengebied, neem dan contact op met Wilco Pasman via wpasman@stimuland.nl of telefonisch (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten