Eerste Energy Pitch in Overijssel

29 oktober 2013

Op donderdag 31 oktober 2013 organiseren Natuur en Milieu Overijssel en Stimuland de eerste Energy Pitch Overijssel. Vier initiatieven mogen kort hun businessplan presteren, waarna een jury met een brede expertise in een open setting de plannen beoordeelt en adviezen geeft. Ook het publiek wordt uitgenodigd mee te doen.


Overijssel kent inmiddels meer dan 40 lokale duurzame energie initiatieven. De Initiatieven bestaan meestal uit vrijwilligers die met veel enthousiasme werken aan goede ideeën. “De overstap naar een meer bedrijfsmatige organisatievorm zoals een coöperatie of een BV met professioneel personeel blijkt in de praktijk een lastige. Veel initiatieven stranden dan”, aldus Dorine Putman, voorzitter van de jury. “De Energy Pitch Overijssel biedt initiatiefnemers ideeën voor innovatieve financieringsconstructies en geeft de mogelijkheid om contacten te leggen om inzichten te delen.”

Deelnemers
Vier inwonersinitiatieven betreden het podium: Nieuwleusen Synergie, Energiepark Heeten, Reggestroom en Deventer Energie krijgen deze avond de gelegenheid hun businessplannen te pitchen. De happening is niet alleen interessant voor deze vier ondernemers, maar voor iedereen die bezig is met lokale energie en/of glasvezel.

Jury
De jury is samengesteld uit deskundigen op het gebied van bankfinanciering, crowdfunding, ondernemen, energie en marketing. De jury bestaat uit:

·  Dorine Putman - ambassadeur ASN Bank (dagvoorzitter)
·  Ed van Besten - directievoorzitter Rabobank Salland
·  Henk de Beijer - ondernemer en private investeerder in duurzame energie
·  Jan Willem Zwang - initiatiefnemer Greencrowd, crowdfunding groene projecten
·  Arnout Potze - programmaleider Nieuwe Energie, provincie Overijssel

Locatie
Plaats van handeling is het Provinciehuis in Zwolle. Energy Pitch Overijssel begint om 19.00 uur, de deuren gaan om 18.00 uur open. U kunt dan een broodje en soep nuttigen. De pitch eindigt om 21.30 uur.

Betrokken organisaties
Energy Pitch Overijssel is een activiteit van Stimuland en Natuur en Milieu Overijssel. Beide organisaties werken samen in een pilot om lokale energie en/of glasvezel initiatieven verder te helpen met professionaliseren. Het wordt georganiseerd in nauwe betrokkenheid met de projecten Duurzame Dorpen Overijssel en Hier Opgewekt! Energy Pitch Overijssel wordt mogelijk gemaakt door provincie Overijssel.

De toegang is gratis, wel graag vooraf even melden dat u komt bij
Willem Seine T (038) 425 09 72 E seine@natuurenmilieuoverijssel.nl of
Harry Roetert T (0529) 47 81 80  E hroetert@stimuland.nl


« Bekijk alle nieuwsberichten