Eerste dorpen van start met realiseren digitaal dorpsplein

3 maart 2015

Met een en hetzelfde systeem kijken wat er in je dorp te doen is, contact leggen met je zorgverlener, zien wie er aanbelt of bijpraten met vrienden of familie. Toekomstmuziek? Als het aan ons ligt niet! Binnenkort gaan we namelijk met een aantal dorpen aan de slag om een digitaal dorpsplein te realiseren: een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen vinden of delen en waar mensen hulp kunnen vragen of aanbieden. 

Versterken zelfwerk- en redzaamheid
Een digitaal dorpsplein vergroot de mogelijkheden van dorpsbewoners om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving en versterkt de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Het biedt mensen de mogelijkheid zo lang mogelijk in hun eigen huis of vertrouwde dorp te kunnen blijven wonen. Personen die zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen op een eenvoudige manier contact hebben met familie, vrienden en zorgverleners. Via het portaal kan digitale zorg verleend worden aan mensen en de gemeente kan er haar diensten op aanbieden.

Altijd, overal en voor iedereen
De bestaande lokale nieuwssites vormen een belangrijk aanknopingspunt: deze zouden doorontwikkeld kunnen worden naar een interactief, digitaal dorpsplein. Overijsselse gemeenten en ook zorginstellingen zien mogelijkheden om dit digitale plein te koppelen aan digitale zorgkaarten en zorgverlening via beeldschermcontact. Tegelijkertijd biedt het digitale dorpsplein kansen voor het ontwikkelen van lokale burgerinitiatieven en het zichtbaar maken en delen van activiteiten van het lokale verenigingsleven. Een digitaal dorpsplein is hiermee een waardevolle aanvulling op een fysieke ontmoetingsplek, zoals bijvoorbeeld een Kulturhus. Het is een interactief, laagdrempelig platform waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, informatie kunnen vinden en elkaar kunnen helpen. Met de digitale toevoeging wordt het ‘dorpsplein’ makkelijker toegankelijk voor mensen die niet naar een fysieke ontmoetingsplek kunnen komen. Bovendien is het digitale dorpsplein 24 uur per dag bereikbaar. Kortom: een digitaal dorpsplein draagt bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Innovatief
Niet eerder zijn in Overijssel op deze structurele manier bestaande lokale sites doorontwikkeld naar digitale dorpspleinen. Ervaringen met lokale digitale ontmoetingsplekken waarin zorg- en welzijnsdiensten met het lokale verenigingsleven verbonden worden, staan ook landelijk nog in de kinderschoenen.

Samen sterk
Acht Overijsselse dorpen hebben belangstelling getoond om mee te doen. Nog eens vier dorpen staan op de ‘reservelijst’. De digitale dorpspleinen worden gefinancierd door meerdere partijen waaronder de provincie Overijssel. Dorpen die meedoen, betalen een eigen bijdrage van € 4.000,-. Stimuland verzorgt de begeleiding voor de dorpen en het ontwikkelen van de digitale dorpspleinen. Voor dit laatste werken we nauw samen met VAC-thuistechnologie, een bedrijf dat technologische oplossingen ontwikkelt en ervaring heeft met het ontwikkelen van digitale portalen en op maat gemaakte digitale dienstverlening. Als het digitale dorpsplein klaar is, wordt het door dorpsbewoners zelf beheerd.

Ook aansluiten?
In maart gaan we van start met de eerste twee dorpen. Naar verwachting volgt de tweede serie dorpen snel daarna. Wilt u met uw dorp ook aansluiten? Dat kan, er is nog plek. Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Giny Hoogeslag via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten