Duurzame samenwerking tussen Arcon en Stimuland

21 december 2015

Zowel Arcon als Stimuland is nauw betrokken bij gemeenten en lokale groeperingen in Overijssel. De kennis en expertises van beide organisaties vullen elkaar goed aan. Daarom hebben beide partijen besloten om een duurzame samenwerking aan te gaan. Dit krijgt gestalte via het gezamenlijk uitvoeren van - in eerste instantie - drie projecten: het uitvoeren van de steunfunctietaken Wmo 2016, het project ‘De toekomst is lokaal’ en het project ‘Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap’. Door het bundelen van krachten, netwerk en expertise wordt ons aanbod richting  gemeenten en lokale groeperingen sterker.

We gaan in 2016 werken met een uitvoeringsteam van deskundigen vanuit Arcon en Stimuland. Zij zetten hun expertise in op het gebied van de Decentralisaties en de daaruit volgende transities in zorg en welzijn. En op vraagstukken rond maatschappelijk vastgoed, sociaal ondernemerschap, het versterken van burgerinitiatieven en het ondersteunen van belangengroepen. Door de gezamenlijke uitvoering van onze steunfunctieopdracht in 2016 kunnen we onze adviesrol richting gemeenten, organisaties en lokale initiatieven optimaliseren.

In het project ‘De toekomst is lokaal’ richten we ons op het op het versterken van de lokale regie en het betrekken van onderwijs. Aspecten waar de medewerkers en netwerken van Stimuland en Arcon elkaar goed aanvullen en versterken. Net als bij het versterken van lokaal initiatief en het stimuleren van cultuurveranderingen bij gemeenten hetgeen vorm krijgt in het project ‘Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap’.

 
« Bekijk alle nieuwsberichten