Duurzaam wonen en zorgen: hoe doe je dat als dorp?

21 december 2016

Hoe kun je als dorp je bewoners faciliteren om oud te worden en te kunnen blijven wonen in het eigen dorp? Dat vraagstuk stond afgelopen jaar tijdens vier bijeenkomsten voor initiatieven uit Kloosterhaar, Hengevelde, Hoonhorst en Luttenberg centraal. Stimuland tekende voor de organisatie van de bijeenkomsten.

De initiatieven die deelnamen aan deze door de provincie Overijssel gefinancierde pilot, waren Kloosterhaar voor elkaar, Blijven Wonen In Hengevelde, Duurzaam Hoonhorst en LuttenbergWoont. In vier bijeenkomsten wisselden zij hun kennis, ideeën en ervaringen uit over duurzaam wonen en zorg. Bij elke bijeenkomst waren, naast dorpsbewoners, externe experts aanwezig om de deelnemers te inspireren en om ze verder op weg te helpen.

Drie thema’s
In de eerste bijeenkomst werd ingezoomd op het fysieke aspect: duurzaam bouwen. Hier stond een case van Kloosterhaar centraal: hoe bouw je duurzame woningen voor ouderen boven een winkel en wat komt daar allemaal bij kijken? Bij de tweede bijeenkomst in Hengevelde stonden de initiatieven stil bij het onderdeel financiering. Hoe krijg je de financiering van je plannen voor elkaar en hoe zorg je als initiatief voor een duurzame exploitatie op lange termijn? Tijdens de derde bijeenkomst in Hoonhorst ging het over organisatie: hoe organiseer je duurzaam wonen en zorgen in je dorp, bijvoorbeeld via een coöperatie of stichting? Maar ook, hoe zorg je ervoor dat je de zaken juridisch goed regelt en tegelijkertijd de rest van het dorp betrokken houdt?

Afsluitende bijeenkomst
Medio december vond de afsluitende bijeenkomst plaats in Luttenberg. Tijdens deze bijeenkomst werd de opgedane kennis en ervaring van het afgelopen jaar gebundeld. Hierbij waren niet alleen de deelnemers aan de pilot aanwezig, de geleerde ervaringen werden ook doorgegeven aan andere initiatiefnemers en gemeenten. De belangrijkste succesfactoren? Redeneer vanuit de wensen van je dorp, stel een visie op, besteed aandacht aan communicatie om de bewoners betrokken te houden en betrek de gemeente op tijd. Denk anders en houd vooral ook vol, want dit soort initiatieven vergt een lange adem. Je bent zo vijf jaar verder!

Meer weten?
Wil je meer weten over de pilot duurzaam wonen en zorg? Heeft jouw initiatief behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met Imke Bardoel via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten