Duurzaam verbeteren landbouwstructuur op landgoed Twickel

16 oktober 2013

Landgoed Twickel wil de landbouw op haar landgoed toekomst bieden en tegelijkertijd het karakter van het kleinschalig landschap bewaken. Om de mogelijkheden voor het duurzaam verbeteren van de landbouwstructuur op het landgoed te verkennen, schakelde zij Stimuland in. In de verkenning, waarvoor wij nauw samenwerkten met gebiedscoördinatoren in Zuidwest-Twente, is onder andere met de pachters besproken welke landschapselementen zij als een groot obstakel ervaren. Stimuland bracht gezamenlijk met de pachters de wensen en opties in beeld, waarna een landschapsarchitect van Landgoed Twickel naging of deze landschapselementen eventueel verwijderd en elders herplant kunnen worden. Het doel: de pachters kunnen efficiënter werken en het kleinschalig landschap blijft behouden.


Tijdens de landbouwverkenning zijn er met circa 50 pachters gesprekken gevoerd. Het merendeel van hen gaf aan te willen doorontwikkelen maar steeds meer tegen de beperkingen van het kleinschalig landschap aan te lopen. Wilco Pasman, die namens Stimuland tekende voor de projectleiding: “De eerste vervolgstappen op de landbouwverkenning zijn inmiddels gezet. Het is mooi om te zien dat het landgoed wil meebewegen met de wensen van haar pachters. De nadruk ligt op het kijken naar wat er kan, in plaats van te focussen op wat niet mogelijk is”. Door een landschapsarchitect van landgoed Twickel is inmiddels gekeken in hoeverre bepaalde landschapselementen verplaatst kunnen worden naar een andere plek zodat pachters efficiencyvoordelen kunnen behalen en het karakter van het landschap behouden blijft of zelfs kan worden versterkt. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan kleinschalig, vrijwillige kavelruilplannen. Op dit moment worden de kosten die met het uitvoering gepaard gaan inzichtelijk gemaakt.
Het project wordt uitgevoerd in het kader van de versterking van de landbouwstructuur binnen het “Pact van Twickel”. In de uitvoering zal het landgoed een deel van de kosten voor haar rekening nemen en de deelnemende pachters bekostigen zelf een deel. Het streven is om uitvoering gedeeltelijk nog voor het eind van dit jaar te realiseren. “Als de resultaten goed uitpakken, gaan we volgend jaar voor een tweede ronde”, aldus Pasman. Meer weten over landbouwverkenning, landbouwstructuurversterking of de uitvoering? Neem contact op met Wilco Pasman via (0529) 47 81 80.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten