Doorontwikkelde WaardeWijzer glansrijk door de test in Heeten

16 oktober 2013

Vorig jaar ontwikkelde Stimuland in samenwerking met de Wijkplaats de ‘WaardeWijzer’: een methodiek om te komen tot nieuwe activiteiten en producten op het gebied van leefbaarheid. Deze methodiek, aanvankelijk ontwikkeld voor kulturhusen, bleek ook goed geschikt voor verenigingen, dorpen en groepen ondernemers. Dit was voor ons aanleiding om de WaardeWijzer door te ontwikkelen. Inmiddels is er naast de versie specifiek voor kulturhusen, nu ook een versie waarin aandacht wordt besteed aan maatschappelijk ondernemen. Deze nieuwe versie werd onlangs getest in Heeten en dat leverde het dorp een aantal verrassend nieuwe inzichten op.


De doorontwikkelde WaardeWijzer steekt breed in op het begrip samenwerken en richt zich veel meer op het aanboren van ondernemerschap. Jeroen Geerdink, vanuit zijn rol als projectmanager bij Stimuland betrokken bij het doorontwikkelen van de WaardeWijzer, vertelt: “De doorontwikkelde WaardeWijzer is een eenvoudig maar krachtig instrument waarmee in weinig tijd, veel resultaat behaald kan worden. Het is een praktisch middel waarmee je als groep kijkt welke kwaliteiten er binnen de gemeenschap liggen, wat je daar mee kan en wil en op welke manier je deze kansen kunt verzilveren. Voor de toekomst is het belangrijk dat het ondernemerschap van dorpen wordt aangesproken. Wij vinden het dan ook zeer waardevol dat de provincie Overijssel de doorontwikkeling van de WaardeWijzer ondersteunt.”

Begin september werd de doorontwikkelde WaardeWijzer door Plaatselijk Belang Heeten en de Heetense Ondernemersvereniging getest. Gerard Simons, voorzitter van de Heetense Ondernemersvereniging vertelt: “Wij hebben de methodiek van de WaardeWijzer ingezet voor het project Heeten 2025 waarbij we samen met verenigingen en inwoners bespreken waar we met Heeten naartoe willen. Stimuland tekende voor de begeleiding van de sessie waarbij we met ruim 100 belangstellenden aan de slag gingen met de WaardeWijzer. De systematiek van deze avond hebben we een paar weken later tijdens een bijeenkomst specifiek voor de jeugd van Heeten zelf toegepast zonder begeleiding van Stimuland. Beide sessies hebben bestaande inzichten bevestigd maar we hebben vooral van de jeugd ook nieuwe, concrete ideeën gekregen. Zonder de methodiek van de WaardeWijzer hadden we deze ideeën naar mijn mening niet zo snel boven tafel gekregen. Begin november hebben we een vervolgbijeenkomst gepland. Dan gaan we kijken of we op vrijwillige basis werkgroepen kunnen samenstellen rondom een aantal gezamenlijk gedefinieerde thema’s. Deze werkgroepen gaan de komende maanden aan de slag om invulling te geven aan deze thema’s en Heeten zo klaarstomen voor de toekomst.”

De introductie- en instructiefilm over de WaardeWijzer is hier te bekijken.
Wilt u na het bekijken van deze korte film meer weten over de methodiek? Neem dan contact op met Jeroen Geerdink via (0529) 47 81 80.

Voor meer informatie zie ook de verdere omschrijving op deze website onder projecten.


« Bekijk alle nieuwsberichten