Digitale Dorpspleinen: voortgang en mogelijkheden

28 september 2017

Het project Digitale Dorpspleinen is gestart in 2014. De gemeente Dalfsen is trekker van het project en heeft namens zeven gemeenten financiering bij de provincie Overijssel aangevraagd. De inzet van het project is gericht op het helpen van de dorpsbewoners bij het ontwikkelen van digitale dorpspleinen: een plek waar mensen elkaar digitaal kunnen ontmoeten, informatie kunnen vinden en delen.

Een digitaal dorpsplein biedt meer
Maar dat is niet de enige functie van een digitaal dorpsplein. Een digitaal dorpsplein is tegelijkertijd een plek waar mensen hulp kunnen vragen of aanbieden. Mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen op een eenvoudige manier contact opnemen met familie, vrienden en zorgverleners. Digitale zorg kan via dit portaal verleend worden en de gemeente kan haar diensten er op aanbieden. De dorpspleinen worden door dorpsbewoners zelf beheerd.

Ervaringen tot nu toe
De eerste jaren is er samen met onder andere Dedemsvaart gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen portaal. Het resultaat is te zien via http://www.indedemsvaart.nl/. Daarnaast zijn er ook diverse gesprekken gevoerd met andere dorpen en is er meer ervaring opgedaan met de verschillende wensen die er zijn in de diverse dorpen.

Implementatie in bestaande website
Op basis van deze ervaringen is er gekozen voor een andere aanpak, waardoor we beter kunnen aansluiten bij de wensen van dorpen. Een geheel nieuwe website willen veel dorpen niet. Wel zijn ze geïnteresseerd in de sociale en zorgfuncties die het digitale dorpsplein heeft. Deze zien ze graag geïmplementeerd in hun bestaande website.

Meer weten?
Heeft u met uw dorp interesse in de mogelijkheden voor het (door)ontwikkelen van de eigen website/uw eigen digitale dorpsplein? We helpen u graag! Op basis van uw wensen brengen we de mogelijkheden van het doorontwikkelen van de eigen site en/of de gewenste aanvullingen in beeld en bespreken we de mogelijkheid om via het project op maat nieuwe opties in te bouwen. Meer weten? Neem contact op met Lucie Otten via lotten@stimuland.nl of (0529) 478180.


« Bekijk alle nieuwsberichten