Diepenheim werkt met hulp van Stimuland aan het oprichten van een stadsraad

19 april 2017

Stimuland coacht het Diepenheimse initiatief voor het oprichten van een stadsraad. Het idee voor een stadsraad is ontstaan uit de wens om initiatieven uit de vele actieve verenigingen te verbinden en daarmee te versterken. Deze begeleiding wordt mogelijk gemaakt door het project Coach voor dorpen en wijken in samenwerking met de Helpdesk Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel.

Leren van elkaar
In maart vond een goedbezochte oprichtingsavond plaats. Collega stads- en dorpsraden van Goor en Bentelo presenteerden hun werkwijze en ervaringen. Aansluitend werd gediscussieerd over het nut en de noodzaak van een stadsraad in Diepenheim en brainstormden de aanwezigen over de rol die de stadsraad in wording op zich zal nemen. Twaalf enthousiaste Diepenheimers werken momenteel op basis van de uitkomsten van deze brainstorm verder aan de oprichting van de stadsraad.

Houvast
Op 25 april komt deze werkgroep voor het eerst in deze samenstelling samen om het vervolg te bepalen. Belangrijk is dat de persoonlijke drijfveren van deze werkgroepleden gedeeld worden. Die bieden namelijk houvast bij het maken van gezamenlijke keuzes. Wat kan de stadsraad toevoegen in Diepenheim en wat vinden de initiatiefnemers daarbij écht belangrijk? Geïnspireerd door het Waardenspel van Hein Siebers hebben we een concrete methodiek ontwikkeld, waarmee we in één avond de rol van de stadsraad scherp kunnen stellen. In een vervolg hierop maken we de vertaling naar de structuur van werken, concrete taken en een bijpassend communicatieplan. Leidend hierbij is dat het werkbaar en leuk blijft!

Het vervolg
Het resultaat wordt gespiegeld met en bijgeschaafd door een eenmalige klankbordgroep van een aantal mensen ‘van buiten’. Alle afspraken worden kort op papier gezet en breed gedeeld met de omgeving zodat helder is wat men van de stadsraad kan verwachten. Benieuwd naar het vervolg? Neem contact op met Evelien Riesmeijer via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten