Denken door te Doen

26 november 2018

Voor het programma Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel ontwikkelde Stimuland de 4D-aanpak waarmee sociale initiatieven tot bloei kunnen komen. Hierbij staan vier D’s centraal: Durven, Delen, Denken en Doen. Samen met lokale partners en vakspecialisten geeft Stimuland invulling aan deze aanpak. Eind oktober werden Overijsselse statenleden door Stimuland en OVKK, een van de samenwerkingspartners, bijgepraat over de opzet en inhoud van hun bijdrage aan het programma Sociale Kwaliteit.

Ed Wezenberg, projectleider 4D bij Stimuland vertelt: “In de afgelopen jaren zijn er in Overijssel honderden maatschappelijke initiatieven geweest om de eigen wijk of buurt beter, mooier of leuker te maken. Van klein tot groot en op allerlei gebieden van sport en natuur tot zorg en cultuur. En daar komen doorlopend nieuwe initiatieven bij. Hierdoor is een schat aan kennis en ervaring opgebouwd, die initiatiefnemers ook graag met elkaar delen. De vraag is dan alleen hoe je vraag en aanbod op het juiste moment bij elkaar kunt krijgen.”

Een warm en sterk netwerk van initiatiefnemers
Stimuland heeft met haar 4D-aanpak een belangrijke rol in dit Delen en Leren, kernonderdeel van het provinciale programma. “Met Delen en Leren willen we slimmer gebruik maken van de kennis, ervaring en netwerken die bij Overijsselse initiatiefnemers en organisaties is opgebouwd. Dat doen we soms door onze eigen kennis of ons eigen netwerk in te zetten, maar meestal door contacten te leggen of die te laten ontstaan waar dat niet vanzelf gebeurt. Denk aan een-op-eengesprekken met andere initiatiefnemers, maar bij veelvoorkomende vragen kan dat ook via bijeenkomsten. En waar nodig maken we een training op maat”, aldus Ed. Het vanuit een onafhankelijke positie partijen bij elkaar brengen, dat is kracht van Stimuland. Het doel van de 4D-aanpak is dat het netwerk van initiatiefnemers in alle regio’s van Overijssel uiteindelijk zo warm en sterk wordt dat zij elkaar steeds makkelijker kunnen vinden.

Leren van de buren
Een mooi voorbeeld dat nu op meer plaatsen speelt, zijn slimme ideeën voor vrijstaand maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld om een woon-zorg combinatie te realiseren. Bij een beetje doorvragen kunnen initiatiefnemers hier snel professionele ondersteuning voor vinden, maar dat is prijzig en vaak hebben deze professionele partijen ook hun eigen belangen. In veel gevallen werkt het voor de initiatiefnemers beter eens te kijken hoe ‘de buren’ dat hebben aangepakt. Vaak zijn bewoners in andere kernen namelijk met soortelijke initiatieven bezig en wil men elkaar graag verder helpen. Is daarna alsnog professionele hulp gewenst, dan weten initiatiefnemers dat beter en meer precies op hun eigen behoefte te vinden. De 4D-makelaars weten door hun contacten met andere initiatieven en met behulp van hun sterke lokale netwerk waar die ‘buren’ zitten, ook als het verre buren zijn.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over 4D of bent u benieuwd hoe de 4D aanpak in uw regio werkt? Of loopt u wellicht zelf met een goed idee voor uw buurt rond? Kijk op www.stimuland.nl/4D en neem contact op met de 4D-makelaar uit uw regio. En waar nodig helpt Ed Wezenberg, projectleider 4D bij Stimuland u ook graag verder. Samen staan we sterk!


« Bekijk alle nieuwsberichten