Decentralisaties: The Next step

14 mei 2014

Gemeenten in Overijssel hebben goede ideeën over hoe zij de veranderingen die voortkomen uit de Decentralisaties en Wmo gaan organiseren. Er zijn mooie ervaringsverhalen beschikbaar en er wordt volop geëxperimenteerd met vorm en inhoud: gebiedsteams, (sociale) wijkteams, etc. In het gemeentelijk beleid komen welgemeende woorden voor, zoals ‘van onderop’, ‘eigen kracht’ en ‘goedkoper’. Gemeenten onderkennen dat er lokaal in de wijken en dorpen veel energie is, dat lokale kracht vaak groot is en inwoners zich best willen inzetten. Echter, de vraag is ook hoe deze lokale krachten in te zetten voor de Wmo en de Decentralisaties. Stimuland wil samen met gemeenten en lokale groepen met dit thema aan de slag in het project Decentralisaties: The Next Step. De provincie Overijssel kan via de tender Ondersteuning Wmo meefinancieren. We zoeken nog gemeenten die aan willen sluiten. Enige haast is geboden: de tender sluit op 1 juni 2014.

Actieve vrijwilligers geven aan dat ze drie dingen missen:

  1. Praktische kennis over wat de Wmo en de Decentralisaties inhouden
  2. Inzicht in wat deze ontwikkelingen voor hen betekent
  3. Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen lokale initiatiefnemers over initiatieven rond zorg en welzijn

In drie stappen willen we gemeenten en lokale groepen helpen deze vragen te beantwoorden: dit doen we door het verzorgen van de juiste informatie, inzicht in rol en positie van lokale groepen, maatschappelijke organisaties en gemeente en het uitvoeren van ideeën en projecten. Gemeenten en/of lokale groepen die mee willen doen in dit project kunnen zich nog tot 30 mei melden bij ons. Neem hiervoor contact op met Margreet Hogenkamp, T (0529) 47 81 80 of E mhogenkamp@stimuland.nl

 

 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten