Debat verkiezingen Europese verkiezingen

8 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement.
We kiezen dan (afhankelijk van de Brexit) 26 of 29 Nederlanders die namens ons vijf jaar meebeslissen over de GLB-betalingsrechten, internationale handel, klimaat- en milieubeleid, vrij verkeer van goederen, diensten en personen, de Brexit en vele andere zaken die agrariërs nu of straks direct gaan raken; persoonlijk en in de bedrijfsvoering. 

In aanloop naar deze verkiezingen organiseert LTO Noord regio Oost samen met de agrarische jongeren (GAJK en OAJK) en Stimuland een plattelandsdebat. Het debat vindt plaats op maandag 13 mei 2019 om 20.00 uur, Boerderij Noord Empe, Noord Emperweg 1, 7383 CX Voorst (inloop is vanaf 19.45 uur). 

Europarlementariërs in debat
Op dit moment zijn er toezeggingen voor deelname aan het landbouwdebat van Europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Nilüfer Vogels (Volt) en Anja Haga (ChristenUnie). 
Debatleider Ben Haarman legt de deelnemers aan het debat stellingen voor over onder andere: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), klimaat en mestbeleid. Vanuit LTO Nederland is Klaas Johan Osinga, themaspecialist internationaal aanwezig. 

Aanmelden
Wij ontvangen graag uw aanmelding voor deze avond via deze link

Verkiezingen van belang voor boeren en tuinders
Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese Verkiezingen. Deze zijn voor (jonge) boeren, tuinders en buitenlui zeer belangrijk. Uw ruimte om te kunnen ondernemen, wordt voor een belangrijk deel in Brussel bepaald. Het is van groot belang dat de nieuwe Europarlementariërs oog hebben voor de land- en tuinbouwbelangen. Laat daarom uw stem horen op het plattelandsdebat op 13 mei in Voorst! 


« Bekijk alle nieuwsberichten