De Wmo en de rol en positie van lokale groepen in een gemeente

9 april 2015

Gemeenten schakelen steeds vaker de kracht van burgers in om de leefbaarheid te vergroten. Lokale groepen en besturen hebben over het algemeen goede ideeën, maar zoeken nog naar hun rol en positie en willen graag meer zicht hebben op welke activiteiten passen bij de doelstellingen van de gemeente. Laat dat nou juist een vraagstuk zijn waar wij in gespecialiseerd zijn! En gelukkig weten ze dat bij de gemeente Hardenberg ook. 

Aansluiting en innovatie
De gemeente Hardenberg heeft aan Stimuland gevraagd om de gebiedsteams van de gemeente te ondersteunen bij het vinden van aansluiting bij lokale zorgvragen en zorginitiatieven. Maar ook om te stimuleren dat er nieuwe algemene voorzieningen ontwikkeld worden met het oog op de afbouw van de vergoeding voor Huishoudelijke Hulp.

Inspiratiebijeenkomst
Met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe algemene voorzieningen organiseerde Stimuland eind vorig jaar een inspiratiebijeenkomst voor lokale groepen, lokale ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties die in de gemeente Hardenberg actief zijn. De bijeenkomst resulteerde niet alleen in meer kennis en begrip onderling, maar ook in concrete ideeën die verder uitgewerkt worden. Tijdens deze bijeenkomst is veel aandacht besteed aan het zakelijk beoordelen van een idee. Denk hierbij aan vragen als wie is je klant, wie is je partner en wie wil hier voor betalen. Het beantwoorden van deze vragen blijkt in de praktijk best lastig te zijn.

Concrete casussen
Op dit moment wordt er in vier concrete casussen toegewerkt naar het versterken van de verbinding tussen lokale vraagstukken en het gebiedsteam. Hierbij is het benutten en versterken van de bewonersstructuur een belangrijk uitgangspunt, zo ontstaat een goede gesprekspartner voor de gebiedsteams. Op alle plekken is er sprake van maatwerk. In het ene gebied ontstaat bijna vanzelf een informeel zorgnetwerk, in het andere gebied is het erg zoeken naar welke vraagstukken bewoners rondom zorg hebben. Er ligt geen blauwdruk, juist het leren staat in de gekozen aanpak centraal. Bij iedere stap wordt met betrokken mensen gekeken welke inzichten zijn ontstaan en hoe goede elementen geborgd kunnen worden in het vervolgtraject.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak in de gemeente Hardenberg? Over de concrete resultaten? Of wat Stimuland voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact op met Renske de Man via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten